Tab Status

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport >

Tab Status

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Zonder meer één van de belangrijkste tabs in de servicerapporten is de tab Status.

 

Onder deze tab gaan we de herstelling of interventie stap voor stap volgen tot het uiteindelijk een status krijgt die mag worden gefactureerd (zie ook onder File Beheer/ Servicerapporten/Status waar je een aantal statussen kan creëren die er voor zorgen dat een servicerapport gefactureerd kan worden).

 

Indien de functie '"Historiek Statussen bijhouden" staat aangevinkt in de Veranderen Variabelen (zie later) dan kunnen we hier telkenmale de status wijzigen en daarvan de historiek bijhouden (gebruiker, technieker, ...).

 

We zien tevens dat er ook een financiële status is. Deze financiële status kan ofwel "in uitvoering" zijn of "Is gefactureerd".  Deze status wordt aangepast op het moment dat dit servicerapport wordt overgenomen in een document (leveringsbon, factuur, kasverkoop). Deze status is dus door de gebruiker niet wijzigbaar.

 

Bij datum van afwerking wordt de datum geplaatst waarop een servicerapport in het stadium "mag gefactureerd" of "gefactureerd" is gekomen. Deze status "mag gefactureerd" en "gefactureerd" is de status waarvoor in het File Beheer het vinkje aangeduid staat.