Tab Standaardwaarden

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten > soorten servicerapporten >

Tab Standaardwaarden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

We kunnen hier een standaardstatus koppelen.

Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld bij een herstelling van een bepaald type toestel (het soort servicerapport is dan bijvoorbeeld "Herstelling inbouwtoestel") er een status "Te plannen agenda" wordt toegekend.

 

Over statussen en wat hiermee mogelijk is, leest u verderop meer informatie aan de hand van een aantal voorbeelden.

 

Voor dit servicerapport kunnen we een standaard garantiestatus koppelen. We hebben keuzen tussen Garantie Ja, Neen, Nakijken, Onderhoudscontract en servicegarantie.

Onder servicegarantie verstaan we een herstelling die valt onder de garantie van een vorige herstelling.

 

Voor dit soort servicerapport kunnen we aanduiden hoe de klant moet worden gewaarschuwd wanneer de herstelling is uitgevoerd. In ons voorbeeld van een herstelling die ter plaatse bij de klant gebeurt, is het bijvoorbeeld logisch dat U hier "geen" ingeeft.

 

Aan een soort servicerapport kan een Automatisch artikel worden gekoppeld. Bij een bepaalde soort service kan het zijn dat u steeds een vaste kost of een vast artikel wil koppelen. In ons voorbeeld kan het zijn dat u bijvoorbeeld steeds de voorrijkosten wil factureren bij een interventie ter plaatse.

 

Uiteraard geeft u dan ook het aantal eenheden in.