Samengesteld

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche >

Samengesteld

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hier kunnen de samengestelde artikelen worden aangemaakt. Samengestelde artikelen en assemblages maken deel uit van een aparte module. Meer uitleg kunt u hier terugvinden.

 

Algemeen

 

Het verschil tussen samengestelde en geassembleerde artikelen kunnen we als volgt beschrijven:

 

Assemblage: het geassembleerde artikel wordt niet op voorraad genomen en heeft in principe geen prijs. Een geassembleerd artikel bestaat uit een lijst met onderdelen. De lijst met onderdelen kan worden aangepast op het moment van verkoop. Een prijswijziging van een onderdeel brengt met zich mee dat de prijs van het geassembleerde artikel eveneens wordt aangepast. Een prijs aanpassen bij de verkoop van een geassembleerd artikel brengt met zich mee dat deze wijziging proportioneel wordt verdeeld. De statistieken worden in aantallen van het geassembleerd bijgehouden en in aantallen en prijzen voor de onderdelen bijgehouden.

 

Samenstelling: bij een samengesteld artikel worden de prijzen van het artikel op voorhand vastgelegd. De prijs wordt dus niet bepaald door de samenstelling. Een samengesteld artikel komt pas op voorraad wanneer de onderdelen uit voorraad gaan. U kunt dus een aantal samengestelde artikelen op voorraad hebben, u kan aan de hand van de voorraad van de onderdelen een aantal samenstellingen maken.

 

 

 

 

 

Het invoeren van de informatie

 

Of het nu gaat om een samenstelling, dan wel om een assemblage, het invoeren van de verschillende onderdelen in de lijst gebeurt op dezelfde manier.

 

U kiest bovenaan wel eerst of het gaat om een assemblage , dan wel om een samengesteld artikel.

 

We klikken eerst op Toevoegen om een artikel in de voeren. Zoals steeds gebeurt het ingeven van de informatie steeds op niveau van de velden die onder de grid staan, in de grid zelf wordt geen informatie ingebracht of gewijzigd.

 

Bij Toevoegen wordt dus een artikel dat een onderdeel is van de samenstelling of assemblage in de lijst geplaatst. Mocht u de volgorde willen aanpassen en een artikel willen invoegen dan kan je dit door Invoegen te gebruiken. Lijnen kunnen eveneens worden verwijderd.

 

Indien u verkiest het artikel in kwestie niet af te drukken bij bijvoorbeeld magazijnbonnen of op de factuur in geval van een assemblage, dan kan je Niet Afdrukken aanvinken.

 

De prijs van de assemblage of samenstelling wordt berekend in functie van de prijzen van de onderdelen. U ziet dus enerzijds de totale inkoopprijs en na gebruik van de knop Herbereken krijg je eveneens de verkoopprijs te zien die wordt aangepast in de prijzen-tab.

 

Nu kan u een prijs manueel nog aanpassen in de prijzen-tab omdat het kan zijn dat een prijs voor een samenstelling afwijkt van de samengestelde prijs van de onderdelen. In het geval van een assemblage kan u dit eveneens doen, maar weet dan dat het systeem steeds zal vragen bij de verkoop om de afwijkende prijs te bevestigen (zie later).

 

De Controle die gebeurt bij het klikken op de button zorgt er voor dat er geen genestelde samenstelling kunnen zijn. Een samengesteld artikel kan niet in een samenstelling zitten als het desbetreffende artikel al in de samenstelling zit.

 

Als u een detail wil Afdrukken  van de samenstelling, gebruik dan de respectievelijke button.

 

Stockbewegingen met samenstellingen en assemblages.

 

Voor de assemblages kunnen we vrij kort zijn aangezien de assemblage op zich nooit op voorraad komt, is er ook geen behoefte om stockbewegingen te gaan opvolgen.

 

Bij de samenstellingen ligt dat anders: u kan op 2 manieren samengestelde artikelen op voorraad brengen, enzerijds door een manuele stockbeweging te maken (via direct-menu 288), anderzijds door gebruik te maken van de mini-productie. We bespreken de 2 aspecten in detail.

 

 

 

1. Manuele stockaanpassing van een artikel of samenstelling

 

Zoals u hier ziet  wordt een artikel via 5.4.1. manueel in aantal gewijzigd. De aanpassing zal worden opgenomen in de lijst van de stockmutaties, dus op zich zal er altijd een spoor zijn van de wijzigingen en wordt bijgehouden wie de wijziging heeft uitgevoerd.

 

Indien u nu een bepaald aantal samengestelde artikelen wil in stcok brengen dan zal het systeem u vragen of de onderdelen uit stock mogen worden genomen. Het omgekeerde is uiteraard ook voorzien.

 

Herbereken zorgt er voor dat een manuele aanpassing eveneens gebruikt wordt voor de berekening van de gemiddelde aankoopprijs.

 

 

2. Gebruik maken van de module mini-productie

 

Het systeem van de manuele aanpassing van de stock is een leefbaar en werkbaar alternatief voor deze mini-prouctie, alleen het is minder controleerbaar en beheersbaar dan de mini-productie.

 

Overigens geldt de mini-productie alleen voor samengestelde artikelen en dus niet voor assemblages (situatie op 010304 in versie 2.11)

 

§        Een productie ingeven (zie verder)

§        Een productie receptionneren (zie verder)

 

 

3. Bij de normale verkoop van een samenstelling

 

Het systeem zal indien er onvoldoende samenstellingen zijn, zelf proberen een samenstelling te verkopen waarbij een controle gebeurt (zie veranderen variabelen) op de onderdelen.

 

 

Andere instellingen voor assemblages en samengestelde artikelen

 

In veranderen Variabelen zijn een aantal instellingen mogelijk.