Tab Selectie

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Relatie Exportwizard >

Tab Selectie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Taal

Indien er een optionele relatiefiche aan deze contactpersoon is gekoppeld dan zal indien deze optie aan staat en er wordt een wijziging gedaan in de relatienaam of adresgegevens van de gekoppelde relatiefiche, automatisch de gegevens van deze contactpersoon worden aangepast.

Heeft Email

Indien er een optionele relatiefiche aan deze contactpersoon is gekoppeld dan zal indien deze optie aan staat en er wordt een wijziging gedaan in één van de telefoon of faxnummers van de gekoppelde relatiefiche, automatisch de gegevens van deze contactpersoon worden aangepast.

Heeft Telefoon

Met deze optie plaats je de geselecteerde contactpersoon op historiek

Heeft Fax

Enkel die relaties die een fax hebben ingevuld mogen worden ingevuld

Heeft volledig adres

Enkel indien de adresgegevens volledig zijn ingevuld worden de relaties mee opgenomen in de selectie

Mailing toegelaten

Enkel die relaties mogen worden weergegeven die voldoen aan de hier ingevulde criteria

Geboortedatum

Spreekt voor zich

Leeftijd

Spreekt voor zich

Verjaardag

Spreekt voor zich