Tab Relatie

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Relatie Exportwizard >

Tab Relatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

De eerste stap is uiteraard de selectie van onze relaties. We hebben hier verschillende mogelijkheden...

 

1.Er is keuze tussen alle relaties
2.Een selectie van de relaties (een selectie die vroeger reeds was gedefinieerd)
3.Of een aangepaste selectie

 

Als je op de button 'aangepaste selectie' drukt dan kom je in een ander scherm terecht, zie voorbeeld...

 

 

Meer uitleg over deze mogelijkheden kan je terugvinden in onze uitleg over de werklijsten.

we gaan deze mogelijkheden uiteraard hier niet één voor één bespreken, de meeste spreken immers voor zich.

 

Protip

De kracht bestaat er in van meerdere opties te gaan combineren en deze te bewaren onder de vorm van een template.