Tab Contactpersonen

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Uitgebreid Relatiebeheer > Relatie Exportwizard >

Tab Contactpersonen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Vertrekkend van de relatieselectie van het vorige scherm zijn volgende combinaties mogelijk:

 

Enkel relaties:

De relatieselectie zoals gekozen in het vorige scherm

Enkel contactpersonen:

Alleen de contactpersonen behorend tot een relatie uit de relatieselectie

Relaties +contactpersonen:

Alle relaties van de relatieselectie + alle contactpersonen die behoren tot een relatie van deze relatieselectie

Contactpersonen + Relaties zonder contactpersoon:

Alle contactpersonen die behoren tot een relatie uit de relatieselectie + de relaties waarbij er géén contactpersonen zijn ingevuld

 

Interessecode contactpersonen:

Indien men dit aanvinkt eén er wordt een selctie gemaakt op basis van contactpersonen dan kunnen deze worden gefilterd op basis van hun interessecode

 

 

Werking:

 

Klik op de interessecode om deze te selecteren en klik daarna op de andere kolommen om deze aan- of uit te vinken.

 

mogelijke opties:

 

Wel:

Eén van de items moet voorkomen in de lijst (OF-functie)

Niet:

Het geselecteerde item mag niet voorkomen

CB1:

Deze geselecteerde items moeten allemaal voorkomen (EN-functie)

CB1 & CB2:

Ofwel alle items uit selectie CB1 ofwel alle items uit selctie CB2