Tab Relaties

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten > Inloggen in DBFACTw > Gebruikersgroep & Rechten >

Tab Relaties

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Relatiebeheer:

Mag deze groep van gebruikers überhaupt het relatiebeheer gebruiken?

Mag volgende relaties zien:

U kunt in DBFACT instellen welke groep van gebruikers welke types van relaties mogen zien en aanpassen. De verschillende categorieën van gebruikers kan u ingeven bij Filebeheer/Relatiebestanden/Relatiecodes alwaar u aanduidt onder welke categorie een code valt. De omschrijving van de categorieën kunnen worden aangepast indien u rechts klikt op een omschrijving en kiest voor veldomschrijving aanpassen. De mogelijkheid om een veld aan te passen qua omschrijving en kiest voor veldomschrijving aanpassen. De mogelijkheid om een veld aan te passen qua omschrijving is gekoppeld aan het supperrecht gebruikers aanmaken.

Relatiepaswoord:

In de relatiefiche kan u per klant een passwoord al dan niet automatisch genereren.

Relatie blokkeren:

Een relatie kan worden geblokkeerdn zodat men niet meer kan verkopen op deze relatie. Wanneer de rekeningen zijn aangezuiverd kan u dan meteen deze klant deblokkeren wanneer dit recht staat aangevinkt.

 

 

Protip

Relaties globaal wijzigen laat u toe om via de werklijst relaties globale aanpassingen door te voeren. Standaard staat dit recht (wegens de hoge gevoeligheid) voor elke gebruiker af.