Prijzen

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche >

Prijzen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Laatste inkoopprijs excl BTW:

Dit veld wordt gebruikt om aan te duiden wat de laatste aankoopprijs was. Deze prijs wordt bijvoorbeeld uit de receptie goederen gehaald.

Inkoopprijs excl BTW:

Dit is de prijs die wordt gehanteerd als netto inkoopwaarde van het artikel

Inventarisprijs excl BTW:

Indien u een afwijkende waarde wilt ingeven als inventarisprijs dan kunt u in dit veld bijvoorbeeld de reële marktwaarde ingeven. Voor een artikel dat bijv. is gedemodeerd kunt u hier een lagere prijs ingeven dan de inkoopprijs. Indien u in de artikelfiche geen inventarisprijs ingeeft wordt de inkoopprijs gebruikt bij het bepalen van de inventaris.

Basisprijs excl BTW:

Hier hanteert u de reële aankoopwaarde van een artikel. Hier zou u bijvoorbeeld de inkoopprijs kunnen verhogen met 6% transport en douanekosten en vanuit dit resultaat vertrekken om een verkoopprijs te berekenen.

Dealerprijs excl BTW:

Hier kunt u een voortverkopersprijs kunnen ingeven. Deze prijs is een mark-up van de inkoopprijs. De verschillende prijzen kunnen in de relatiefiche worden ingesteld. Zo kan u een klant als 'dealer' beschouwen en deze dan prijsniveau dealer toekennen. Deze prijs wordt dan telkenmale gebruikt als de klant én het artikel worden geselecteerd.

Minimum verkoop excl BTW:

De prijs die u minimum, rekening houdend met uw nettomarge bijvoorbeeld moet hanteren bij de verkoop om niet verlieslatend te zijn.

Winkelprijs excl BTW:

Dit is de normale end-user verkoopprijs.

Winkelprijs incl BTW:

Aan de hand van de BTW-code die u ook in deze tab heeft ingevuld zal de winkelprijs worden verhoogd met het BTW-bedrag

Aanbevolen prijs incl BTW:

De bedoeling van deze prijs is dat u deze bijv. kunt vermelden op de documenten zodat uw klant weet wat hij moet doorrekenen aan zijn eindgebruiker.

We hebben tevens de mogelijkheid in een artikelfiche 5 extra prijzen  mee te geven. Deze prijzen staan los van de verschillende prijsniveaus die we hierboven hebben besproken maar kunnen eveneens per klant worden ingesteld.

 

Herberekenen van de prijzen

 

Prijzen worden ingegeven al dan niet volgens een prijsformule. Het automatisch laten berekenen van een prijs gebeurt op het moment dat u in de tab Prijzen het vinkje "Auto Bereken " aanzet. De prijs wordt dan bepaald door de prijsformule en de factoren die hierin zijn gebruikt. De marge die wordt weergegeven is de mark-up en mark-down marge, ttz. De inkoopprijs plus een percentage of de verkoopprijs in een percentage.

U heeft steeds de mogelijkheid de prijzen manueel aan te passen. Hiervoor zet u Auto bereken terug even af in de fiche en past u de prijs aan.