Tab Overname

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten > soorten servicerapporten >

Tab Overname

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij overname hebben we de mogelijkheid om bij de uiteindelijke facturatie al dan niet een aantal parameters van een servicerapport over te nemen.

Voor we hieraan beginnen is het nuttig te weten dat u voor de hele lijst alles kan aanvinken door onderaan op "Alles Overnemen" te klikken.

Deze button wijzigt in "Niets Overnemen" waardoor u de vinkjes weer in één moeite kan uitzetten.

 

 

Laat ons vooreerst de verschillende mogelijke parameters eens overlopen:

 

Datum servicerapport:

de datum waarop een servicerapport is ingegeven

Naam technieker:

de naam die is ingegeven wanneer een taak aan de technieker is toegekend

Serienummer:

het unieke nummer dat wordt gekoppeld aan een unit en dat het toestel identificeert

Servicenummer:

u gebruikt dit nummer om het nummer van een servicecontract, onderhoudscontract, overeenkomst aan te duiden

Merk:

het merk dat is gekoppeld aan het artikel. U kunt voor ieder artikel in de artikelfiche een merk en type instellen (Veranderen-Variabelen-afhankelijk). De merken vult u in bij File Beheer/Diverse gegevens/Merken.

Type:

wordt zoals een merk gekoppeld aan een artikel en kan vrij worden ingegeven.

Gebruiker:

de verantwoordelijke gebruiker van dit toestel.

Dienst:

de dienst waar dit toestel wordt gebruikt

Binnenpost:

de binnenpost waar de verantwoordelijke te bereiken is

Tellerstand:

de tellerstand van het toestel

Garantie:

voor een artikel kan een garantie worden meegegeven. De verschillende soorten garantie vult u in bij File Beheer/ Artikelbestanden/ Garantie.

U kunt daar een garantie invullen in aantal dagen, maanden en jaren en opgesplitst in 2 etappes. U kunt bijvoorbeeld voor een garantie ingeven dat er het eerste jaar on-site en de 2 daaropvolgende jaren er een garantie carry-in wordt gegeven.

Interventiedatum:

later zullen we zien dat op een servicerapport een aantal interventiedata kunnen worden ingegeven. Om de klant toe te laten deze data te controleren bij de uiteindelijke facturatie worden deze ook overgenomen.

Probleemstelling:

de probleemstelling kan eveneens mee worden overgenomen bij de facturatie. Het systeem kan zo worden ingesteld dat de vraag wordt gesteld, of dat het ja dan neen wordt overgenomen. Het kan zijn dat een probleemstelling zo vaag (of helemaal fout was) bij de registratie van het toestel dat het geen zin heeft dit over te nemen op de factuur.