Tab Memo

Navigation:  Basis > De relatie > De relatiefiche >

Tab Memo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In een memoveld kunt u allerlei informatie meegeven. Deze informatie kan op ieder moment worden opgevraagd en kan eventueel worden aangevuld via de verkorte relatiefiche (druk F12 nadat u een relatie heeft geselecteerd in bijv een document) of kan eventueel worden overgenomen in een memo van een document.

 

Gebruik het memoveld om een routebeschrijving, een aantal specifieke leveringsvoorwaarden, programmatie-beschrijvingen en instellingen, kortom allerlei informatie die u anders zou noteren op aparte documenten, op te slaan.

 

Hebt u een standaardtoepassing of document waarin u deze informatie opslaat of aanmaakt, dan kunt u de gemaakte documenten toch nog op een eenvoudige manier opslaan bij de relatie. Kies hiervoor de functie documenten in de relatiefiche. (wordt hier later besproken bij Tab Document)