Maten

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche >

Maten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Verkoopsverpakking

Hoewel de prijs soms per stuk worden gedefineerd kan het zijn dat een bepaald artikel enkel mag worden verkocht per 2 stuks. In dit geval gaat hij bij ingaven van uw artikel altijd voorstellen om het ingegeven aantal te vermenigvuldigen met de waarde die hier is ingegeven.

Deze functie hangt samen met helpkey 940006, 940007, 940008 en 940009 in de Veranderen Variabelen. Kortom "Per hoeveel gaan de artikelen worden verkocht?"

Prijs per

Dit veld wordt voornamelijk gebruikt door die zaken die heel veel kleinere goederen verkopen zoals bvb schroefjes die zijn verpakt per 1000 stuks en waarvan óók de prijs per 1000 stuks moet worden vermeld (Om afrondingsverschillen tegen te gaan). Om dit veld correct te kunnen gebruiken moet wel de eenheidsbedrag delen door maat actief staan in de Variabelen van DBFACT.

Deze functie hangt samen met helpkey 940035, 940003, 940004 en 940005 in de Veranderen Variabelen. De aangegeven prijs per, is dit per stuk, per verkoopsverpakking, per verpakkingsaantal? Meestal wordt hier hetzelfde gebruikt als bij de verkoopsverpakking. Je hebt dan 1 prijs voor bvb 6 flessen, niet 6 keer de prijs van 1 fles.

 

Protip

Het veld verkoopsverpakking wordt ook gebruikt om de artikel-gewichten te berekenen. Hierbij wordt het artikel netto- of brutogewicht GEDEELD door hetgeen bij verkoopsverpakking staat, m.a.w. de gewichten zijn de gewichten van één verkoopsverpakking.

 

Verpakkingsaantal

Per hoeveel zijn de artikelen verpakt ( Niet hetzelfde als per hoeveel verkocht )

Bruto gewicht Kg

Bruto gewicht (artikel + verpakking), kan gebruikt worden voor afdruk, en/of berekening van totaal gewicht voor transport.

Netto gewicht Kg

Netto gewicht (enkel het artikel), kan gebruikt worden voor afdruk, en/of berekening van totaal gewicht voor o.a. intrastat.

Stockeenheid

Per wat wordt er gefactureerd? Per Kilogram, liter, hectoliter, meter, etc… ? Eenheden aan te maken via direct-menu 529.

Inhoud liter/Kg

Hoe groot of hoe zwaar is 1 eenheid (Gebruikt voor het berekenen van VOS / ADR / etc…)

V.O.S.

Inhoud aan V.O.S. gebruikt o.a. in de verfindustrie

Soortelijk gewicht

Soortelijk gewicht van het artikel, in gr/cm³, eveneens gebruikt in o.a. de verfindustrie.

Vaste stof gr/liter

Inhoud in gram per liter aan vaste stoffen, eveneens gebruikt in de verfindustrie.

Gewicht per verpakking

Is het opgegeven gewicht dat van 1 verpakking?

Intrastatcode

Code te gebruiken voor dit artikel ivm Intrastatale aangiftes. De juiste codes kunt u achterhalen op de website van Intrastat (http://www.nbb.be/doc/DQ/n_pdf_ex/nom_n_05.pdf )

ADR punten

Aantal punten aan het artikel toegekend voor vervoer onder A.D.R. voorwaarden. Totaal aan A.D.R. punten kan worden afgedrukt op de verscheidene documenten .

ADR-code

Code toegekend aan het artikel voor vervoer op de openbare weg volgens A.D.R. normering.

Inhoud

Inhoud van het artikel. Kan afgedrukt worden en een totaal berekend voor het vervoer.

Berekening aantal

Keuzemogelijkheid voor het omrekenen van de aantallen volgens de ingegeven maten/aantallen (Multi-aantal). Omrekening naar liter, m³, m², etc etc

Multi-aantal velden te definiëren in menu 1 / 3 Tabblad ‘Aantallen’.

 

Protip

Via de artikelwerklijst, daar de functie globaal wijzigen kan je heel wat zaken onmiddellijk voor een selectie van artikelen aanpassen. Het is bvb heel handig om onmiddellijk alle maten van verpakkingen aan te passen.