Tab Leveren

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport >

Tab Leveren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

In dit scherm kan je op dezelfde manier als bij een normale bon (t.t.z. een offerte, kasverkoop, factuur enz..) een aantal artikelen ingeven om die later al dan niet te factureren.

 

Bij "artikel" ziet u dat u een keuzemogelijkheid hebt: u kan hier artikelen, uren en verplaatsingen aangeven. In functie van het soort zal je andere parameters kunnen ingeven.

 

Artikel:

Werk hier op dezelfde manier als dat we dat gewoon zijn in de bonnen. Dezelfde zoekmogelijkheden zijn hier voorhanden.

Uren:

Indien je deze soort selecteert dan gaat u naar het begin -en einduur van de interventie of van de herstelling. Bij het artikel vul je normaal gezien de eenheidsprijs van een uur in. In de veranderen variabelen kan je de afronding instellen. Je kan dan de minuten laten afronden op bijvoorbeeld een kwartier.

Verplaatsing:

Indien u deze soort selecteert dan heeft u de mogelijkheid de begin –en eindstand in te geven van de kilometerteller bij uw interventie.

Garantie:

U ziet hier dat u per artikel kan bepalen of een artikel, uur of verplaatsing onder garantie valt, ja dan neen. De selectie maakt u per regel. Momenteel wordt nog niet bijgehouden welke artikelen al dan niet onder garantie zijn vervangen. Het is de bedoeling dit in een later stadium wel te gaan doen.

 

Onder Vrije Tekst heb je zoals in andere bonnen de mogelijkheid deze teksten over te nemen in het document of kan u er zelf één intikken.

 

Bij Regels Leegmaken maak je alle regels leeg, bij Regel Wijzigen kunnen de regels worden aangepast, uitgeveegd en kunnen regels worden tussengevoegd.

 

Bij Regels Wijzigen kan u uiteraard een vooraf ingegeven regel gaan wijzigen.