Tab Klant

Navigation:  Basis > De relatie > De relatiefiche >

Tab Klant

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Betalingsvoorwaarden:

U kunt verschillende betalingsvoorwaarden aanmaken en er één koppelen aan de klant. Deze voorwaarde kan verschillend zijn van de voorwaarde leverancier indien deze relatie fungeert als beide.

De voorwaarden zelf maakt u hier aan vanuit het selectiescherm of kan u aanmaken via het filebeheer. Om een nieuwe betalingsvoorwaarde aan te maken of om de lijst op te vragen druk F5. U krijgt dan de lijst met de al aangemaakte betalingsvoorwaarden.

Factuurtekst:

Een factuurtekst is een vaste tekst die steeds moet vermeld worden bij een klant indien deze een factuur krijgt. Heel typisch wordt hier de standaard formule: 'Voor waar en onvergolden verklaard...' gebruikt. Indien u een tekst wilt aanmaken kan dit via F5 en dan nieuw te kiezen. U kunt hier ook aanvinken dat het totaal van de factuur moet vermeld worden in de tekst.

Bij extra gegevens (2de tab bij het aanmaken van een factuurtekst dient om een langere vaste tekst te laten mee vermelden na de geijkte tekst.

Interesse codes:

Zoals al enkele malen aangehaald, ligt het in onze bedoeling u meer informatie te laten halen uit DBFACTw die u kan helpen betere en gefundeerde commerciële beslissingen te nemen. De interessecode kan hier een instrument zijn. Waar vinden we deze code terug in DBFACTw

In de relatiefiche kunt u aanduiden in welke producten, of welke groep van producten de klant geïnteresseerd is. Liet de klant zich ooit ontvallen dat hij geïnteresseerd is in een bepaald nieuw te lanceren product, noteer het dan door aan deze relatie een interessecode te koppelen. U kunt dan fijne lijsten afdrukken aan de hand van deze parameter.

Een interessecode wordt gebruikt om een herkomst of bron aan deze relatie te koppelen. Een mooi voorbeeld is de Gouden Gids. Indien u telkenmale een prospect u belt vraagt u hoe hij u hebt leren kennen en die code noteert bij deze relatie dan heeft u op het einde van het jaar een perfect zicht op de omzet die is gegenereerd door de advertentie in de Gouden Gids. Deze lijst (Historiek per Bron) vindt U onder Historieken en Lijsten.

Interessecodes worden tevens gebruikt om aan te duiden of een klant maandelijks, wekelijks of met een andere regelmaat moet worden gefactureerd. Bij Collectief factureren heeft u de mogelijkheid een code mee te geven om een onderscheid te maken in de regelmaat van facturatie. Vul hier dus bijvoorbeeld als interessecode in 1M, 2W, 1W voor maandelijks, 2-wekelijks en wekelijks in.

Specifieke factuurlayout:

Er kan nu ook per klant een specifieke layout worden gekozen voor de factuur én voor de leveringsbon.

 

Sommige gebruikers van DBFACT hebben een grote diversiviteit aan artikelen. Het kan nuttig zijn aan te duiden in welke branche of welke soort artikelen voor deze klant belangrijk zijn. Een groothandel in horecaproducten zal bijvoorbeeld zijn klanten opdelen in tearooms en frituren omdat de ene klant nooit de soort producten van de andere klant zal afnemen. Heel typisch kunnen de interessecodes dan zijn TR voor tearooms, FR voor frituren. In de artikelfiche vindt U dan onder Maten/Selectie aanduiden waar dit artikel kan worden aangeboden. Om de cirkel helemaal rond te maken kan u dezelfde interessecode gebruiken bij het aanmaken van prijslijsten dan eveneens een selectie aanduiden.

 

Klungelalarm

Vul hier niet teksten zoals 'Prettig eindejaar' in want dan kan het zijn dat als u een factuur stuurt naar deze klant, hij met Pasen nog steeds deze teksten vermeld ziet.

 

Protip

Wilt u meer weten over het gebruik van teksten in DBFACTw, kijk dan ook zeker in de helpfile onder 'Werken met teksten in DBFACTw'

 

Soort prijs:

U kunt per gebruiker instellen welke prijzen deze klant moet krijgen. U kunt namelijk op de artikelfiche verschillende prijscategorieën aanduiden die we dan weer terugvinden op de relatiefiche.

Type korting:

Sommige klanten verlangen dat de prijzen steeds worden weergegeven als nettoprijzen, andere willen dan weer liever de korting in bedrag of in percentages zien staan. Voor iedere wens kan een instelling worden gekozen bij type korting.

 

Protip

Het is mogelijk om een specifieke factuurlayout in te geven per relatie. In dit geval zal deze layout als basisrapport gebruikt worden, m.a.w. varianten op deze naam zijn mogelijk. Dit systeem wordt wel niet toegepast bij het e-mailen & faxen van een factuur daar bij deze een andere layout kan worden gebruikt.