Tab Hoofdscherm

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten > soorten servicerapporten >

Tab Hoofdscherm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een omschrijving van dit soort rapport in de Franse taal ingeven.

De verschillende categorieën kunnen hier worden aangeduid. U kunt bijvoorbeeld bij een herstelling aanduiden of het in de categorie witgoed, bruingoed of PC valt. Of de verschillende categorieën moeten worden getoond kan u eveneens aanduiden met het aanvinken per categorie of voor de volledige lijst met het aanduiden bij "zichtbaar".