Folder

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche > Prijzen >

Folder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij folderprijzen hanteert u prijzen die van - tot een bepaalde datum geldig zijn. Op deze manier kunt u prijzen alvast aanmaken en deze op een bepaalde datum actief laten worden.