Tab Extra

Navigation:  Basis > De relatie > De relatiefiche >

Tab Extra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Op dit tabblad kunt u een aantal extra instellingen maken betreffende de relatie.

 

 

Op dit tabblad zijn diverse zaken in te stellen, waarvan we er een aantal nader zullen toelichten.

 

Website-info

Geef hier het adres in van de website waarop u het toegangsbeheer wilt instellen

 

De button <Toegangsbeheer> geeft u indien u in het bezit bent van de webservice module de toegang tot de Toegang werklijst en is actief indien helpkey 919020 is geactiveerd via direct-menu 4 (CTRL-D). Verder dient het recht Toegangsbeheer (recht 176) aan u te zijn toegekend via direct-menu 791 alsvorens gebruik te kunnen maken van de werklijst.

 

 

In deze werklijst kunnen we gebruikers / inlog-accounts aanmaken en beheren voor bepaalde relaties. Als we klikken op de button <Nieuw> krijgen we volgend scherm. De werklijst staat u uiteraard toe de accounts te beheren / opvragen en wijzigen via de gebruikelijke buttons.

 

 

De relatie is de toegangsrelatie. (meestal uw eigen relatie / firma dus) Die relatie gebruikt de website om de login en paswoord van degene die wil inloggen op de site op te zoeken.

 

Wanneer u de webservicemodule heeft EN u heeft een toegangsrelatie ingesteld via helpkey 960193 in direct-menu 4 dan kunt vervolgens de klant kiezen die u toegang wilt geven gevolgd door de  contactpersoon van de klant. Anders gewoon van de relatie zelf.

 

Wanneer u de webservicemodule heeft EN u heeft een toegangsrelatie ingesteld via helpkey 960193 in direct-menu 4 dan zal bij een Nieuwe toegang de relatie gelijk zijn aan de toegangsrelatie en de klant gelijk aan de relatie van waaruit je die nieuwe toegang maakt.

 

Eens dit is gedaan kan een Login benaming als ook een paswoord worden toegekend. Desgewenst kunt u een extra opmerking meegeven. Het paswoord kunt u eventueel automatisch door het systeem laten genereren. De button <Mail paswoord> zal het toegekende paswoord doormailen naar de contactpersoon. Om de gegevens te completeren kunt u een vrije referentie, email adres en taal instellen.

 

Het tabblad extra gegevens bevat enkel zaken die te maken hebben met rechten en vervaldata van het account.

 

Blokkeren:

Mits aanduiden van deze optie is het mogelijk om een klant volledig te blokkeren. Dit is een maatregel die vooral wordt gebruikt om bvb klanten die weigeren te betalen bij te houden. Het maken van prijsoffertes, bestelbonnen, leveringsbonnen en facturen is niet mogelijk, alsook het maken van kasverkopen is niet mogelijk.