Tab Documenten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport >

Tab Documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor een servicerapport, herstelling, plaatsing, onderhoud enz kan het belangrijk zijn documenten bij te houden en te koppelen aan dit rapport.

 

 

De koppeling gebeurt in deze tab door op "nieuw" te klikken en zo te kiezen welk type document we willen koppelen aan dit servicerapport.

We proberen per type document weer te geven wat een mogelijke toepassing zou kunnen zijn zodat u beter begrijpt tot wat deze functie in staat is.

 

Prijsofferte:

Ik heb voor de installatie van een inbouwoven een offerte gemaakt waarin alle afmetingen en bepalingen staan (waar inbouwen, aansluitingen, benodigde hulpstukken). Ik wil dit koppelen als extra informatie

Bestelbon klant:

Zelfde voorbeeld als hierboven maar er zijn nog een aantal zaken gewijzigd en die wil ik ook nog eens bewaren.

Levering:

Er is al een zendnota of levering opgemaakt en ik heb de planning voor de levering gemaakt aan de hand van een servicerapport.

Factuur:

Het toestel is gefactureerd, de klant vraagt om onder waarborg nog een aantal zaken te komen regelen.

Creditnota:

Er moeten zaken terug worden afgebroken omdat de klant een verkeerd toestel heeft besteld. De gepresteerde uren zullen worden aangerekend. Ik maak hiervoor dus een servicerapport.

Bestelbon leverancier:

De bestelde goederen zullen rechtstreeks door de leverancier worden geleverd bij de klant maar ik wil de installatie ervan wel plannen.

De gereceptioneerde goederen zullen worden gebruikt voor de herstelling van een toestel.

 

Idem voor aankoopfactuur

 

De leverancier heeft gevraagd om in opdracht een herstelling uit te voeren waarvoor hij een creditnota aan mijn bedrijf maakt.

 

Project:

In het kader van een project moet een bepaalde taak worden uitgevoerd.

Servicerapport:

Een eerder uitgevoerde taak in het kader van een servicerapport wordt gekoppeld aan dit servicerapport of nog een modeltaak die we herhaaldelijk moeten uitvoeren bij verschillende klanten wil ik informatief gekoppeld zien aan dit servicerapport.

Unit:

Zonder een unit effectief aan een servicerapport te koppelen kan het zijn dat ik de informatie rond een andere unit wil gelinkt zien aan dit rapport. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om de historiek van de herstellingen van een andere unit te koppelen aan dit servicerapport.

Email:

Ik koppel een e-mail met een vraag voor een interventie van een klant.

extern bestand:

Een expertise van een verzekering of een routeplan, een binnengekomen fax met een aanvraag, een diagnoserapport: het zijn allemaal externe bestanden die kunnen gekoppeld worden aan het servicerapport.

 

Van hieruit kan een bestand worden geopend, verwijderd (het document zelf wordt niet verwijderd, alleen de link tussen het servicerapport en het document wordt verbroken).