Tab Controles

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten > soorten servicerapporten >

Tab Controles

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tenslotte hebben we de tab Controles waar we zoals de titel het zelf plaatst een aantal supplementaire controles kunnen gaan uitvoeren. We hebben 2 onderverdelingen:

 

1. Groepen: het systeem gaat controleren of bepaalde groepen van artikelen vermeld staan op een

servicerapport. Om terug te komen tot ons voorbeeld waarbij we een interventie plannen voor de installatie van een inbouwtoestel, dan lijkt het logisch dat het systeem controleert of een artikel uit de groep "Verplaatsingskosten" is gebruikt.

De waarschuwing die het systeem moet geven bij het niet terugvinden van een groep kan worden ingegeven in 4 verschillende talen.

 

 

2. tab extra: kunnen we ingeven of moet worden gecontroleerd of een technieker is ingevuld. Indien deze controle gebeurt, willen we ingeven of een naam verplicht moet worden ingegeven of er eenvoudig een waarschuwing moet worden gegeven.