Tab Boekhouding

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten > Inloggen in DBFACTw > Gebruikersgroep & Rechten >

Tab Boekhouding

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Een aantal rechten worden even verder beschreven:

 

Boekhouding:

Mag de gebruiker in de boekhouding (lees menupunt boekhouding) werken?

Rekening Courant:

Mag hij dan ook in de rekening courant werken?

Betalingsmodule:

Hier wordt de mogelijkheid gecreëerd om betalingen klaar te maken via de module die de gegevens doorstuurt naar Isabel en zo uw rekening debiteert.

Status ink. Facturen:

Mag de status van de inkomende facturen worden gewijzigd ter beveiliging van een frauduleuze constructie die de leverancier zogezegd betaalt maar het geld doorsluist naar een vreemde rekening…

Boekhoudperiodes:

Mogen deze worden gewijzigd of gecreëerd?

BHkundige lijsten:

Mag de gebruiker een lijst kunnen trekken en afdrukken in de boekhouding?

Centralisatie:

Mag deze gebruiker centraliseren, ttz de geboekt bedragen definitief doorboeken naar de verschillende grootboeken en rekeningen?

Financiële situatie:

Mag deze gebruiker het menupunt rond de financiële situatie bekijken? Het gaat hier louter om lijsten en berekeningen maar het kan zijn dat u gegevens voor dit soort gebruiker wil afschermen.

Herinneringen:

Mag deze gebruiker herinneringen maken en versturen. Dit kan zowel vanuit de boekhouding als vanuit het verleden van de relaties gebeuren en aldus worden beveiligd.

 

 

Protip

Op tabblad 'boekhouding' bij de 'rechten' van de gebruiker kan nu ook worden aangeduid of een bepaalde gebruiker het recht heeft de status van een aankoopfactuur op 'goedgekeurd' te zetten. Let wel, indien op de relatiefiche, tabje 'leverancier' de 'defaultstatus' op 'goedgekeurd' staat of gezet wordt, dan wordt de aankoopfactuur ook default aangemaakt met deze status, ongeacht dit nieuwe recht.