Tab Bestek

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport >

Tab Bestek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij de tab bestek gaan we het beheer van onze bestekken naar de klant toe proberen te vereenvoudigen.

Er zijn 2 mogelijke richtingen die u kunt nemen:

 

 

1. Bestek via "Bestek Afdrukken".

 

Met deze optie zal u een bestek afdrukken aan de hand van een document dat qua vormgeving in een standaard lay-out wordt aangeboden maar waarin u nog de mogelijkheid heeft de teksten zelf aan te passen.

U kunt deze aanpassingen doen in File Beheer/Servicerapporten/Bestekteksten. Daar vult u de verschillende teksten in in de verschillende talen.

De gegevens die worden overgenomen in deze documenten zijn "probleemstelling" en "te doen", waarbij het totaal van de artikelen, uren en verplaatsingen worden getoond op deze documenten.

 

 

 

2. Bestek via Prijsoffertes

 

Met deze optie maakt u een prijsofferte aan alsof u een prijsofferte aanmaakt in DBFACTw (de nummering en de werkwijze in de documenten is dezelfde als die van het commercieel beheer).

Via Nieuw/Tonen/Wijzig/ en afdrukken beheert u deze prijsofferte gekoppeld aan het servicerapport.