Algemeen

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche >

Algemeen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

We hebben de termen groepen en soorten reeds besproken.

 

De omschrijvingen die u terugvindt in de artikelfiche zijn de omschrijvingen die worden gebruikt in de documenten waarin verschillende talen moeten worden gebruikt. U kan het aantal talen beperken tot 2 door dit te veranderen in de variabelen.

 

Relatie:

Vul hier uit het relatiebestand de naam van de hoofdleverancier in. In een volgende tab "Leverancier" kan u de alternatieve leveranciers ingeven. De informatie in de velden voor alternatieve leveranciers kunnen automatisch worden aangevuld indien u een alternatieve leverancier gebruikt voor dit artikel. Als u echter gebruik maakt van de inleesmogelijkheden van DBFACTw via de Artikel import Wizard dan is het misschien beter dat u hier de naam van de fabrikant gebruikt. De fabrikant kan namelijk verschillende leveranciers hebben die u het product leveren. Met de verschillende "instanties" in de importwizard wordt het aldus mogelijk om verschillende prijzen met verschillende referenties voor verschillende leveranciers voor hetzelfde product in te lezen.

Referentie:

Vul hier de code in die de leverancier geeft aan dit artikel. Verwijzende naar onze bovenstaande mogelijkheid om verschillende leveranciers aan een artikel te koppelen is het aan te bevelen van hier de code van de fabrikant, dus het unieke fabrikantnummer toe te kennen. De referentie van de verschillende leveranciers wordt dan ingegeven bij de alternatieve leveranciers.

Stuknummer:

Vul hier de barcode in. Barcodes kunnen eventueel worden toegevoegd onder de button <Barcodes> waar het mogelijk is om een lijst met barcodes in te geven. Dit is bijzonder handig voor wie artikelen heeft waar verschillende barcodes mogelijk zijn.

#

verschijnt automatisch het volgnummer

*

verschijnt automatisch de referentie

%

verschijnt automatisch het artikelnummer

Stockplaats:

Wilt u een artikel toekennen aan een stockplaats, vul dan hier het nummer van het rek, magazijn of schap in. De waarde die u hier ingeeft is een losse tekst die ondermeer zal worden gebruikt bij magazijnbonnen of pickinglists.

Status:

Aan een artikel kan een status worden gekoppeld. Statussen zullen u toelaten een artikel bijvoorbeeld altijd door te bestellen. Een andere status verhindert dit juist. Voor een artikel heeft u volgende mogelijkheden:

Normaal: default-waarde

End-of-life: Dit artikel is niet meer te verkrijgen, het is maw een uitlopend artikel dat niet meer kan worden bijbesteld bij de leverancier

Bestelartikel: Dit artikel is in principe niet op voorraad en moet worden doorbesteld bij de leverancier

Alternatief: Dit artikel is een alternatief voor een ander artikel

Courant artikel: Dit is een artikel dat met de regelmaat van de klok binnen en buiten gaat

Historiek: Een artikel dat is verdwenen uit uw assortiment en dat van de leverancier. Een end-of-life artikel kan automatisch op historiek worden geplaatst wanneer de stock hiervan op nul komt. Pas dit aan in de Veranderen Variabelen

Artikelcode/EAN:

Indien u in de veranderen variabelen de artikelcode heeft ingeschakeld dan krijgt u deze 2 extra velden op het scherm te zien. De artikelcode is een intern nummer dat wordt bijgehouden. Het is een uniek nummer dat later eveneens wordt gebruikt om een barcode van het type EAN-8 te creëren. U maakt dus uw eigen barcodes als u deze optie inschakelt.

 

Protip

Met de doorzoekmethode van DBFACTw kunt u eender welk nummer ingeven bij het zoeken naar een artikel. In de veranderen variabelen kunt u de volgorde van deze zoekfunctie ingeven. U bepaalt dan waar het systeem eerst moet zoeken (bijv. bij artikelnummer), om achtereenvolgens verschillende nummeringen af te lopen (bijv. referentie leverancier, stuknummer, omschrijving).