Tab Afdrukken

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten > soorten servicerapporten >

Tab Afdrukken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Onder afdrukken kunnen we de verschillende parameters met betrekking tot het afdrukken van de servicerapporten instellen. Voor zowel het afdrukken van een servicerapport zelf als voor de bijhorende etiketten die op de toestellen en de accessoires worden gekleefd kan worden aangevinkt of die moeten worden afgedrukt bij creatie en/of bij wijzigen.

 

 

Het aantal af te drukken etiketten kan volgende waarden hebben:

 

 a. Geen etiketten afdrukken

 b. 1 etiket afdrukken

 c. Aantal toebehoren +1: dit wil concreet zeggen dat voor alle toebehoren én voor het toestel zelf een etiket wordt afgedrukt.

 

Bij rapport kunnen we een rapport aanduiden dat moet worden afgedrukt bij het aanmaken van dergelijk servicerapport. Een rapport is hier een lay-out van een document, een opmaak van een blad dat wordt meegegeven aan een klant. Dit rapport wordt als optioneel rapport afgedrukt, dus na de afdruk van het standaard servicerapport.

LET OP: Het hier ingestelde rapport wordt niet gehanteerd wanneer u een servicerapport wenst mee af te drukken bij globaal afdrukken van de facturatie.