Verpakt

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche >

Verpakt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Naam:

Naam die de verpakking krijgt, onderscheid de verpakking van de andere verpakkingen voor administratief gebruik en om een keuze te maken bij de verkoop.

Referentie:

De referentie die aan deze verpakking wordt toegekend, is een alternatief voor het artikelnummer

Opmerking:

Betreffende deze verpakking vor de administratie

Stuknummer:

Barcode die op de verpakking wordt gedrukt en die de verpakking zal oproepen bij de verkoop

Default verpakking

Indien deze verpakking steeds moet worden gebruikt bij de verkoop, hier aanvinken. Indien niet aangevinkt zal het systeem steeds de keuze geven bij de verkoop. Bovenaan dit scherm bestaat de mogelijkheid om Standaard eenheid niet vermelden bij verkoop uit te schakelen. Deze standaardeenheid slaat op de kleinste verkoopseenheid zoals gedefinieerd in de tab Maten.

Eenheidsprijs:

De prijs die wordt gehanteerd voor de eenheid. Dient alleen te worden ingevuld indien de prijs per eenheid voor deze verpakking verschilt met de eenheidsprijs in de tab prijzen.

Korting:

In dit veld wordt de gehanteerde korting voor deze verpakking ingegeven, zowel in munt als in percentage. Wie dus 2.5 ingeeft, geeft 2.5 euro korting. Wie 2.5% ingeeft geeft een procentuele korting.

XK %:

In dit veld wordt een supplementaire korting in percentage gegeven. De korting wordt dan bijvoorbeeld 2.5% + 2%

Toeslag:

Hier wordt in bedrag een toeslag ingegeven die wordt gehanteerd bij verkoop van deze verpakking.

%:

Extra toeslag kan eveneens in een percentage worden ingegeven.

Prijshoeveelheid:

Het aantal keren dat de prijs moet worden gerekend per soort eenheid. Indien de eenheid bijvoorbeeld m2 is en in een doosje zit 0.9m2 waarbij in een omkarton 5 dozen zitten, dan wordt de prijshoeveelheid 0.9. De prijs wordt dan aldus berekend: prijs per m2 * 0.9 * 5 dozen

Prijseenheid:

Dit is de soort eenheid die wordt gehanteerd voor de berekening van de prijshoeveelheid.

Eén verpakking:

Vul hier de naam van de verpakking in; Deze omschrijving wordt later vermeld op de documenten naats de omschrijving van het artikel dat wordt verkocht.

Bestaat uit:

Het aantal stockeenheden dat deze verpakking bevat.

Waarvan gratis:

Vul hier het gratis aantal in bij verkoop van dergelijke verpakking. Indien bijvoorbeeld voor dez everkoop een 11+1 regeling bestaat, vul dan in dat de verpakking bestaat uit 12 eenheden en de voorraad zal worden angepast met 12 maar de verrekening gebeurt slechts voor 11 stuks.(meer info hier)

Persoonlijke korting:

U kunt kiezen tussen toestaan en niet toestaan voor dit artikel

 

Via de button <Verpakking> kan (indien geactiveerd in de Verander Variabelen) ook gewerkt worden met aankoopverpakkingen.