Stock

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche >

Stock

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor een uitgebreide uitleg over een aantal stock termen, zie stockbeheer

 

 

Aan de linkerkant zien we de belangrijkste gegevens die we willen bijhouden omtrent de stock van een artikel.

 

Controle

Aangevinkt betekent dat er stockbeheer rond dit artikel dient te gebeuren. Dit is niét van belang voor een aantal andere artikelen. Enkele voorbeelden: transportkosten, prestaties, verplaatsing, administratiekosten, toeslagen. (Men kan zich omeilijk afvragen hoeveel werkuren we nog in voorraad hebben!).

 

Klungelalarm

Zet dit best onmiddellijk goed. Bij een artikel waar stockcontrole aan staat, kan dit niet onmiddellijk uitgeschakeld worden, zeker niet als er al backorders of stock op geregistreerd is. In dat geval moet men er voor zorgen dat de stock op nul komt, vooraleerm en het weer kan uitschakelen.

 

Deze knop is alleen aanwezig als multistock als module actief is in het dossier. zie daarvoor multistock

Stock

De totale hoeveelheid in voorraad (bij multistock: de som van de aantallen).

Minimum stock

Minimum stock van het artikel. Deze informatie kan hier rechtstreeks gewijzigd worden, behalve in bepaalde gevallen van multistock. Voor verdere informatie zie stockbeheer

Nominale stock

Nominale stock van het artikel. Deze informatie kan hier rechtstreeks gewijzigd worden, behalve in bepaalde gevallen van multistock. Voor verdere informatie zie stockbeheer

Consignatiestock

Informatief: hoeveelheid in consignatie bij klanten

Reservatiestock

Informatief: hoeveelheid in reservatie.

 

Klungelalarm

Vergeet nooit bij de fysische telling van de artikelen om ook de reservatiestock bij te tellen. Immers, deze stock is misschien wel op een andere plaats in het magazijn, maar behoort boekhoudkundig ook zeker tot uw voorraad (en voorraadwaarding)

 

Multistock

Alleen indien multistock actief is in dossier. Principieel kan men per artikel instellen of er meerdere stockplaatsen bijgehouden moeten worden. We raden de gebruiker echter aan om voor alle artikelen dit standaard bij te houden. Dit leidt anders tot heel wat verwarring.

B.O. Klant

Informatief: hoeveelheid van artikel in backorder klant

B.O. Leverancier

Informatief: hoeveelheid van artikel in backorder leverancier

Kleur/maat balk

Indien bij multistock gebruik wordt gemaakt van variabele multistock-balken, kan de keuze van de balk hier ingevuld worden. Dit is louter informatief, en heeft voor de rest geen gescheiden functionaliteit (bv. verschillende prijzen, etc.)

Lotnummers

Indien voor dit artikel lotnummers worden bijgehouden, kan men dit hier aanduiden. Men heeft de keuze uit:

- Geen lotnummers: voor dit artikel willen we geen lotnummers bijhouden.

- Lotnummers leverancier: de leverancier zorgt telkens voor (unieke) nummers van de aangeleverde loten.

- Eigen lotnummers: bij ontvangst van de goederen, wordt door DBFACTw een eigen nummer gegenereerd.

Alleen zichtbaar indien de lotnummers actief zijn in het dossier.

 

 

Aan de rechterkant vinden we vooral informatie omtrent het stockprofiel:

 

Verwachte leveringsdatum

Deze datum wordt automatisch ingevuld bij ingave van een bestelbon leverancier. Zo zien we hier onmiddellijk wanneer de volgende shipment van artikelen verwacht wordt

Minimum stock periode (dagen)

Dit is het minimum aantal dagen dat er stock voorhanden moet zijn om niet zonder voorrraad te vallen. Dit gegeven is door uzelf, u baserend op uw ervaring, in te geven. In het geval van deze leverancier voor dit artikel weten we dat dit 45 dagen is. Het duurt namelijk nooit langer dan 45 werkdagen voor de leverancier levert.

Nominale stock periode (dagen)

Dit is het maximum aantal dagen dat er stock moet zijn. Deze waarde hebben we hier ingevoerd omdat we alsnog een aantal dagen (15 in dit geval) extra marge willen houden voor het geval de leverancier met een productie- of transportprobleem kampt. De extra 15 dagen zijn dus een buffer.

Extra bufferstock

Hier kunt u een correctie in eenheden invullen. Het getal wordt bijgeteld bij het voorstel voor nominale en minimum voorraad. Gebruik dit bijvoorbeeld wanneer u verwacht dat er stijgende verkoop zal zijn van het artikel en je je dus niet zomaar kan baseren op de resultaten van de berekening.

Sockprofiel

Het stockprofiel dat in de voorgaande fase werd opgemaakt. Druk F5 om een lijst te krijgen van de verschillende stockprofielen en kies er één van die het dichtst aanleunt bij dit artikel. Voor uitleg over een stockprofiel, zie stockprofiel.

Serienummers bijhouden

Opdat DBFACTw bij registratie van stockmutaties telkens zou vragen naar een serienummer.

Serienummeretiket afdrukken

Dient een serienummeretiket te worden afgedrukt (standaard)?

 

Vergeet niet op de button <Opslaan> te klikken om de aangepaste gegevens te bewaren.