Tab Contact

Navigation:  Basis > De relatie > De relatiefiche >

Tab Contact

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

De meeste van deze velden die u hier kunt invullen spreken ongetwijfeld voor zich. Ik bespreek hier dan ook enkel de speciale.

 

Naam

Hier geeft u de (achter)naam van de contactpersoon in.

Voornaam

Hier geeft u de voornaam van de contactpersoon in.

Link adres

Indien er een optionele relatiefiche aan deze contactpersoon is gekoppeld dan zal indien deze optie aan staat en er wordt een wijziging gedaan in de relatienaam of adresgegevens van de gekoppelde relatiefiche, automatisch de gegevens van deze contactpersoon worden aangepast.

Link telefoon

Indien er een optionele relatiefiche aan deze contactpersoon is gekoppeld dan zal indien deze optie aan staat en er wordt een wijziging gedaan in één van de telefoon of faxnummers van de gekoppelde relatiefiche, automatisch de gegevens van deze contactpersoon worden aangepast.

Historiek

Met deze optie plaats je de geselecteerde contactpersoon op historiek

Gebruik

Via deze button kan je onmiddellijk zien in welke DBFACTw-functies deze contactpersonen allemaal worden gebruikt.

 

Via direct-menu 4 kunt u middels helpkey 960324 bepalen hoe de naam van de contactpersoon binnen DBFACTw moet worden weergegeven. U heeft de keuze uit volgende opties:

- Naam - Voornaam OF

- Voornaam - Naam

Gezien het feit dat de naam van de contactpersoon is opgesplitst in aparte velden, is het ook mogelijk in de hiervoor bestaande werklijst selecties een keuze te maken tussen Naam en/of Voornaam.

 

Op het tabblad 'Extra' kunt u nog een aantal extra zaken (gerelateerd aan de contactpersoon) invullen, zoals interessecodes, geboortedatum en de optie die aangeeft of deze persoon wel of niet mag worden gebruikt voor het sturen van mailings.