Tab Adressen

Navigation:  Basis > De relatie > De relatiefiche >

Tab Adressen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om diverse extra adressen aan een relatie te koppelen, is dit tab-blad voorzien.

In de eerste plaats wordt dit gebruikt om meerdere leveringsadressen aan te maken, maar ook facturatieadressen, mailingadressen of zelfs rappeladressen zijn mogelijk.

 

Een extra mogelijkheid is ook het postadres. Een relatie mag maar één postadres hebben. Op het document kan dit adres niet worden geselecteerd maar de adres-gegevens zijn wel afdrukbaar op de documenten. Als er geen postadres is worden deze velden opgevuld met het facturatieadres. Als er ook geen facturatieadres is worden de hoofdrelatie-gegevens overgenomen.

Een overzicht van de te gebruiken velden kan worden verkregen via de documentvelden-werklijst (direct menu 1042) als u zoekt op 'postadres'.