SubTab Toebehoren

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport > Tab Unit >

SubTab Toebehoren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Toebehoren:

Aan de hand van een type toestel worden een aantal accessoires gekoppeld aan dit toestel. (type machines)

 

 

In de grid kan je nu bij "check" een accessoire uit- of aanvinken.

Per accessoire kan worden aangeduid of hiervan eveneens een etiket moet worden afgedrukt. Het lijkt onlogisch om voor een eenvoudige voedingskabel dat te gaan doen.

Bij de opmerking heeft u de mogelijkheid aan te duiden dat het toestel of het accessoire bijvoorbeeld beschadigd is.

 

Bij vrije toebehoren kan u een vrije tekst ingeven om een bijzonder accessoire dat niet in de lijst voorkomt in te geven. Als je op Vernieuw Checklist klikt dan worden de accessoires die niet zijn aangevinkt verwijderd.