SubTab Algemeen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Het servicerapport > Tab Unit >

SubTab Algemeen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hier worden de gegevens die in het unitbeheer werden verwerkt ook weergegeven.

Een aantal van de velden die u hier ziet zijn qua veldomschrijving aanpasbaar.

Indien U een veld wil aanpassen qua omschrijving, klik dan met de rechtermuistoets op het veld en u zult in desbetreffend geval zien dat u de optie "Veldomschrijving aanpassen" krijgt.

Vul de nieuwe omschrijving in de verschillende talen in.

In dit scherm kan u een unit zoomen, t.t.z. u kunt het detail van een unit van naderbij bekijken (aankoop, verkoop, historiek van de herstellingen, ...) of een andere unit koppelen aan dit servicerapport, weliswaar van dezelfde klant.