Subproject werklijst

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Uitgebreid projectbeheer >

Subproject werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De aangemaakte sub projecten kunnen we uiteraard ook via een Subproject werklijst in direct-menu 1049 beheren.

(de werking van de werklijsten is uniform en beschreven in het hoofdstuk "Werklijsten")

 

 

We overlopen kort het scherm, en zien bovenaan de selector waarin we een selectie van subprojecten kunnen maken.

 

 

Volgende opties worden geboden om uw selectie te maken.

 

Project

Hier kan een Projectnummer (ook wel code genoemd) worden ingegeven

Status

Hier kunt u een Projectstatus selecteren

Status categorie

Hier kunt u een Projectstatus categorie kiezen die samenhangt met de aangemaakte statusdefinities in het statusbeheer. De waardes komen overeen met de daar toegekende nummeringen.

Omschrijving

Hier kan een selectie worden gemaakt op de Project omschrijving of een deel hiervan

 

Wanneer de gewenste selecties zijn gemaakt kunt u door op de button <Berekenen> te klikken de resultaten vinden in de grid van de Subproject werklijst.

 

Protip

Om in de werklijst een overzicht van de Subprojecten te verkrijgen dient eerst het overkoepelende projectnummer te worden ingegeven in het veld Project.