Stockprofiel werklijst

Navigation:  Filebeheer > Artikel bestanden >

Stockprofiel werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met stockprofielen definiëren we in een artikel hoe de minimum en nominale voorraad berekend moet worden.

 

 

 

klik op Nieuw om een nieuw profiel te creeren

 

Geef een betekenisvolle naam aan het profiel

 

Bepaal met welke periode je wilt vergelijken. Afhankelijk van het soort artikel en de rotatie van het artikel kies je hier voor dagelijks, wekelijks of maandelijks. Dit is de periode waarmee het systeem straks zal rekening houden om op basis van historische gegevens een voorstel te doen.

 

Geef het aantal periodes in waarmee het systeem rekening moet houden. In het geval van de instelling in maanden werken we hier met 12 maanden historische gegevens. Stel dat u gegevens wil gebruiken over de laatste drie maanden dan geeft u hier het getal drie in.

 

Geef aan of u de gegevens van het vorige jaar wil gebruiken. In ons voorbeeld van drie maanden gaan we dus of drie maanden terug in de tijd of met het dit vinkje aan naar dezelfde drie maanden van vorig jaar.

 

Geef het soort gemiddelde aan. Bij gewogen gemiddelde worden de gegevens iets anders berekend zodat de uitersten worden afgetopt. Bij standaard worden ook de pieken mee gebruikt voor de berekening.

 

Geef het aantal werkdagen per week op. Ook deze gegevens kunnen bepalend zijn voor de berekening van de gegevens.

 

Duidt eventueel aan of de stockeenheden in decimalen worden bijgehouden.

 

Eens de verschillende stockprofielen ingesteld kunnen we overgaan tot het berekenen van de waardes in minimum en nominale stock.

 

Protip

Vergelijk met vorig jaar zal, indien aangevinkt, de controle laten uitvoeren op de volgende periode (maw indien aantal periodes op 3 staan, zal DBFACTw een jaar teruggaan en de 3 maanden erna gebruiken om zijn profiel in te stellen voor de komende 3 maanden). Dit is uiteraard perfect te gebruiken voor seizoensartikelen)