Minimum en nominale stock werklijst (artminnomwerklijst) - zie ook artstockoptwerklijst

Navigation:  »No topics above this level«

Minimum en nominale stock werklijst (artminnomwerklijst) - zie ook artstockoptwerklijst

Return to chapter overview

Deze werklijst geeft op de meest eenvoudige tabelvorm-achtige manier weer voor welk artikel in welke stockplaats een minimum en nominale hoeveelheid ingegeven is. Dit is zeker handig voor gebruikers die gegevens extern berekenen om snel hun minimum en nominale hoeveelheid in te voeren in DBFACTw.

 

Selectie

 

Als werklijst zijn een aantal selectiemogelijkheden voorzien: zo kan men:

alle artikelen of via een artikelselector een beperkt aantal artikelen raadplegen

een stockplaats kiezen om alleen de minimum en nominale waarden te zien van deze stockplaats

voor de stockplaats te kunnen kiezen voor deze stockplaats en alle onderliggende stockplaatsen

een minimum stock met een waarde tussen ... en ...

een nominale stock met een waarde tussen .. en ...

een stockprofiel van een bepaald type

 

Kolommen

 

Artikel

Artikel referentie (met snelmenu artikel)

Artikel omschrijving

Omschrijving artikel

Artikel status

Artikel status

Stockplaats

De stockplaats voor het artikel waarvoor de minimum en nominale waarde voor bepaald worden.

Minimale waarde

 

Nominale waarde

 

 

 

Knoppen

 

Nieuw

Om een nieuwe combinatie artikel en stockplaats in te vullen voor minimum en nominale waarden

Opvragen

Om een artikel op te vragen of de stockplaats

Wijzigen

De minimum en nominale waarde voor de aangeduide artikel/stockplaats combinatie wordt hiermee gewijzigd

Inlezen

Door gebruik te maken van een gestandardiseerde spreadsheet kan men artikelen met hun respectievelijke stockplaatsen inlezen voor de minimum en nominale waarden. Deze worden automatisch gewijzigd of toegevoegd.

 

Bij het klikken op de knop 'inlezen', wordt het bestand gevraagd. Dit Excel bestand moet volgende kolommen bevatten:

- Artikel  (of article)

- Stockplaats  (of stpl)

- Minimum

- Nominaal

 

Als deze kolommen teruggevonden worden, zal DBFACTw alle rijen overlopen en automatisch de aanpassingen doorvoeren waar mogelijk. Dit betekent dat bestaande combinaties automatisch qua minimum en nominaal aangepast worden en dat onbestaande combinaties automatisch aangemaakt worden.

 

Verwijderen

De combinatie artikel/stockplaats met de respectievelijke minimum en nominale waarden worden hier verwijderd. Indien géén enkel item gemarkeerd, wordt het aangeduide item verwijderd (de lijn aangeduid met de gele balk). Indien meerdere items aangeduid, worden ze stuk voor stuk verwijderd.

Export

De lijst met minimum en nominale waarden per artikel per stockplaats kan hiermee naar een excel spreadsheet worden geëxporteerd. Na het aanmaak van de lijst wordt automatisch excel opgestart en de lijst getoond.

Indien Excel op de computer niet aangetroffen is, wordt een melding gegeven waar het Excel bestand zich bevindt.

Sluiten