Stocklijst

Navigation:  Basis > Het artikel > Stockbeheer >

Stocklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Verschillende rapporten van de stock van de artikelen kunnen hiermee opgevraagd worden.

 

Stocklijst:

Geeft een lijst van de huidige stock. Bij een lijst met waarden spreken we van een inventarislijst.

Lijst verwachte stock:

Lijst van de bestelbonnen klant en daarvan op de afdruk de openstaande backorders.

Overzicht stockmutaties:

Een lijst met alle bewerkingen op de artikelen mbt de stock. Een studie van deze lijst zal aantonen dat voor iedere bewerking een beschrijving bestaat.

Stocktransferten / Lijst openstaande:

Lijst van de openstaande transferten voor een bepaalde multistocklocatie.

Stockvariatie:

Geeft een lijst van artikelen met het aantal dat tussen 2 data ligt.

Stocklijst multistock:

Geeft een lijst van artikelen per multistocklocatie. Is een stocklijst dus per locatie.

Stocklijst verwacht:

Geeft een lijst verwachtte stock

Stockrotatie:

Geeft een lijst van artikelen weer met (vergeleken met vorig jaar) de verkoop van een reeks van artikelen per maand.

Gemiddelde residuwaarde:

Geeft een lijst weer van de artikelen met de gemaakte marge en de rest inkoopwaarde. Op deze manier kan de gebruiker zien welke waarde nog moet worden gehaald bij verkoop van de stock (bijv bij solden).

Voorraadwaarde:

In deze lijst is het mogelijk om de waarde te berekenen voor een voorraad, een voorraad min de backorders klant (vrije stock) en een voorraad meer de backorders leverancier (verwacht) en de voorraad met backorders leverancier min de backorders klant.