Stock importeren via een scanner?

Navigation:  Basis > Het artikel > Stockbeheer >

Stock importeren via een scanner?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt in DBFACTw een bestand waarin alle artikelen die u via scanning hebt aangeduid en geteld, inlezen en verwerken naar de stockaantallen.

Concreet loopt u dus door het magazijn of de winkel, u scant een artikel, geeft het aantal dat in stock is in en u transfereert deze gegevens later naar DBFACTw die de juiste stockinformatie verwerkt in een stocklijst.

 

1. Laat ons even bekijken wat we hiervoor nodig hebben?

 

Aan de kant van DBFACTw heeft u geen extra module nodig omdat het importeren van de stockinformatie een standaardfunctie is binnen DBFACTw.

 

Aan de kant van de hardware kan iedere scanner die een txt-bestand kan transfereren naar de PC worden gebruikt. Een aantal toestellen dat hiervoor kan worden ingezet zijn de Formula Wizard (zie www.datalogic.it) en de ScanPal van Metrologic.

 

2. Instellingen.

 

In Veranderen Variabelen heeft u de mogelijkheid de gegevens voor de import standaard vast te leggen. U vindt deze gegevens onder Artikelen/Import bij stockimport.

 

 

Default naam importbestand:

Locatie en benaming van de file die wordt aangemaakt door de scanner. Deze informatie is terug te vinden in de scansoftware

Barcode veld in REGEL:

bijv: indien de barcode zich bevindt op de eerste positie, gescheiden door een TAB dan vullen we hier in oApp.Extract(chr(9),regel, 1)

Aantal veld in REGEL:

bijv: Indien de aantallen zich bevinden op de tweede positie, gescheiden (van de barcode) door een TAB dan vullen we hier in val(oApp.Extract(chr(9),regel, 2)) waarbij in beide gevallen chr(9) staat voor de TAB. Willen we een bestand inlezen waar een komma is gebruikt, dan gebruiken we ipv chr(9) gewoon een komma als volgt: val(oApp.Extract(",",regel,2)). Bemerk ook dat de formule wordt voorafgegaan door een VAL wat de nummerieke waarde van dit veld weergeeft. Bij gebruik van een *.dbf volstaat het in plaats van deze regel de naam van het veld in te geven.

Type bestand:

Vandaag lezen we *.txt, *.dbf én DBFACTw-XML-bestanden in. Voor informatie m.b.t. de XML-bestanden gelieve u te bevragen bij de helpdesk.

Uit te voeren bewerking:

Om formules toe te passen op de ingelezen aantallen. Deze functie wordt zelden gebruikt bij DBFACTw.

 

Vergeet niet deze gegevens op te slaan.

 

3. De uiteindelijke import van onze stock.

 

Ga naar importeren stock via scanner (5-4-G), we komen in onderstaand scherm terecht.

 

 

Klungelalarm

We gaan bij het neerschrijven van deze uitleg er wel van uit dat je weet hoe de gegevens op de harde schijf van uw PC worden geplaatst door het programma dat is meegeleverd bij de scanner. (Zie bovenstaand c:\Term0001.dat). We starten het importeren dus op het moment dat het bestand van de scanner zich op een 'vaste' locatie op de PC bevindt.)

 

Daar staan de standaard gegevens vermeld zoals ingegeven bij de veranderen variabelen. Ga nu naar de knop Bekijken. U ziet daar de lijst van de artikelen die zijn ingescand en zich dus in de lijst bevinden om te worden aangepast in het systeem. Hier ziet u meteen ook de artikelen die zijn gescand maar niet zijn herkend. De barcode zit dus niet in de database van de artikelen.

 

U kunt nu of van de artikelen die in deze lijst voorkomen de stock eerst op nul zetten en dan de getallen die zijn gescand inlezen, of je kan de aantallen die zijn gescand mee optellen met de aantallen die reeds toegekend zijn en in het systeem zitten als stockaantal. Vink daarvoor "Artikelen op nul zetten" aan of uit.

 

Bij uitvoeren worden de getallen verwerkt. U ziet dat bovenaan in de kolom Aantal er een hekje staat wat zoveel betekent als dat deze kolom wijzigbaar is en dat dus de aantallen kunnen worden aangepast mocht dit nodig zijn.

 

De knop Importeren zal de gegevens onmiddellijk importeren en bij de knop test import kan je de  gegevensimport simuleren om te zien of alles verloopt naar behoren.

 

Protip

Het is aan te raden een test import van de gegevens te doen voor u alle artikelen scant en tot de vastelling komt dat de gegevens in het bestand niet verwerkbaar zijn. Anderzijds is het eveneens aan te raden het scannen in delen te laten verlopen. Gezien alleen die artikelen die in de scanner aanwezig zijn, effectief ook worden aangepast kan je dus in verschillende batches scannen.