Stockbeheer

Navigation:  Basis > Het artikel >

Stockbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stockbeheer is in DBFACTw sterk verweven in nagenoeg alle functies van DBFACTw. Op honderden plaatsen is de stock opvraagbaar. Een aantal opvragingen en lijsten bevinden zich onder de menu van het artikel, vooral omdat ze de 'statische situatie' van het artikel weergeven. Een aantal belangrijke termen worden in 't kort uitgelegd.

 

Op een artikel kunnen we terugvinden:

 

(Fysische) stock

De huidige voorraad van het artikel, zoals dit op dit moment gekend is.

Backorder klant

De hoeveelheid van een artikel die nog geleverd moeten worden aan de klanten

Backorder leverancier

de hoeveelheid van een artikel die we nog moeten ontvangen van een leverancier

Vrije stock

De fysisch aanwezige stock die letterlijk nog 'vrij' is, m.a.w. die niet vast staat voor leveringen aan klanten. De nog beschikbare stock voor (nieuwe) klanten dus. De vrije stock is een eenvoudige berekening: het is de (fysische) stock – backorders klant

Economische stock

Dit is de fysische stock – backorders klant + backorders leverancier, of anders: het is de voorraad die beschikbaar is als alle klanten werden uitgeleverd en alle leveranciers hebben hun goederen geleverd.

Minimum stock

Wordt ook soms 'bestelpunt' genoemd. Het is een 'alarmgrens', waar DBFACTw gebruik van maakt om te zien wanneer een artikel opnieuw aangekocht moet worden.

Nominale stock

Soms ook maximum stock genoemd. De nominale stock hangt meestal af van enerzijds afhankelijk van hoeveel het artikel heraangekocht wordt, en anderzijds de plaats die voor het artikel kan voorzien wordt.

Een artikel waar we gemiddeld per maand 15 stuks van verkopen, en die we om de drie maand herbestellen, wordt een nominale stock van 45 stuks gegeven. Daarmee wordt de verkoop van 3 maanden (3 x 15) gedekt.

Reservatiestock

Sommige klanten hebben een zeer hoge prioteit in belevering. In dat geval kan men kiezen voor het reserveren van artikelen voor een bepaalde klant. Het gebruik van reservatiestock is gekoppeld aan de optionele reservatiemodule.

Gebruik deze module met veel voorzichtigheid. Immers, het maken van een reservatie voor een artikel zorgt er voor dat de stock onmiddellijk verminderd wordt, terwijl het normaal is dat deze gereserveerde hoeveelheid nog in stock blijft totdat de klant vraagt om geleverd te worden.

Consignatiestock

Werkt alleen via de optionele module 'consignatiebeheer'. De voorraad van een artikel die bij klanten geplaatst wordt. Deze wordt eveneens van de fysische stock afgetrokken, en is eventueel opvraagbaar op de artikelfiche.  Is de voorraad bij een klant geplaatst, kan men via dit beheer opvragen tegen wanneer deze ofwel aangerekend worden ofwel teruggenomen worden. In dat laatste geval worden ze automatisch weer bij de (fysische) stock van het artikel geteld.

Stockmutaties

Iedere verandering in de fysische stock van een artikel, wordt door DBFACTw in een stockmutatie bijgehouden.  Zo kan men telkens traceren hoe DBFACTw uiteindelijk tot een bepaalde fysische stock is gekomen.

 

Zijn overboekingen van één stocklocatie naar een andere locatie wanneer wordt gebruik gemaakt van multistockplaatsen

Stockplaats

In DBFACTw kan men op een artikelfiche bijhouden waar het artikel zich in de stock bevindt. Bij multistock (zie verder) krijgen stockplaatsen een ietsje andere betekenis.

Stockprognose

Een overzicht wordt gegeven, waarbij, startend met de huidige stock en rekening houdend met de afgesproken leveringsdatums bij de klanten en de verwachte ontvangstdatums bij bestelling leverancier, of er in de toekomst problemen zouden voordoen van te weinig stock. We krijgen daardoor een idee van de stocksituatie in de toekomst.

Stockprofiel

Het bestelgedrag voor het artikel wordt hiermee bedoeld. Er wordt berekend a.d.h.v. de historiek welke de optimale minimum en nominale stock is.  Hierbij wordt rekening gehouden met de bestelfrequentie en de minimum gewenste stockperiode. Zie ook stockprofielen

 

Protip

De stock wordt in DBFACTw letterlijk héél dynamisch bijgehouden. Immers, terwijl meerdere gebruikers tegelijkertijd artikelen ingeven, wordt automatisch al de stock in mindering genomen, ook als het document nog niet bewaard is. Zo vermijdt men toch te denken dat iets in voorraad is, terwijl een andere gebruiker ondertussen bezig is dat artikel op een document te registreren.

 

Multistock

De optionele 'multistock'-module laat toe om per artikel meerdere stockplaatsen bij te houden, elk met hun respectievelijke aantallen fysische stock. Bij iedere stockverandering is men daardoor wel verplicht om aan te duiden op welke stockplaats de transactie betrekking heeft.

Organisaties met meerdere geografische verspreide magazijnen, kunnen best gebruik maken van de multistock module.

Stockplaats

Stockplaatsen bij multistock hebben een andere betekenis dan in standaard dossiers. Immers, per stockplaats kan men apart de stock van een artikel gaan bijhouden.

Stocktransferten

Als met meerdere stockplaatsen gewerkt wordt, dir met multistock, gebruikt men stocktransferten om te registreren dat er aantallen van een artikel van één locatie naar een andere worden verscheept.

Dynamische stockplaatsen

Naast multistock bestaat er in DBFACTw nog een geavanceerder systeem van dynamische stockplaatsen. Voor verdere informatie, contacteer best uw DBFACTw consultant.