Module WMS Magazijntransferten

Navigation:  WMS >

Module WMS Magazijntransferten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor organisaties die de onderlinge goederenstroom tussen verschillende magazijnen willen stroomlijnen, is deze module ontwikkeld.

 

Deze module draait rond een bijkomend document: de 'magazijn transfert'. Dit document bevat informatie over de transfert opdracht, en wordt afgewerkt a.d.h.v. een cyclus.   Deze situatie waarin een bepaalde magazijn transfert zich bevindt, heeft te maken met de status van het magazijntransfert document.

 

Volgende functionaliteit is met deze module beschikbaar:

 

Een magazijntransfert document kan aangemaakt worden, en duidt aan welke artikelen zullen verhuizen van het vertrekmagazijn naar het aankomstmagazijn.

Een magazijntransfert heeft meerdere statussen (zie verder)

Men ziet per artikel welk aantal van een artikel er in een magazijn nog verwacht worden via de transferten. Tegelijkertijd ziet men welke hoeveelheid er ook het vertrekmagazijn zullen vertrekken.

U kunt beter communiceren in uw organisatie, door magazijntransferten aan te maken met de status 'voorstel', zodat anderen kunnen vragen aan magazijnverantwoordelijken dat ze bepaalde artikelen overgebracht willen zien.

U ziet te allen tijde welke goederen er nog onder weg zijn, door een 'tussenmagazijn' te gebruiken.

 

 

Mogelijke statussen van een magazijn transfert

 

 

 

Voorstel

Een gebruiker (bv. van een filiaal) wenst een aantal artikelen in voorraad te verhogen. Daarbij geeft men de nodige gewenste aantallen in (bv. via inlezen scanbuffer).

Met deze status wordt nog totaal niets aangepast. De stock transfert wordt als een 'kladlijst' geregistreerd, en de status staat als voorstel vermeld.

Gepland

Als een stocktransfert gepland wordt, dan wordt ook duidelijk op het artikel dat men aantallen kan verwachten.

Bij de locatie waaruit de artikelen vertrekken staat bij 'Transfert uit' het aantal vermeld.

Bij de locatie waar de artikelen zullen toekomen staat bij 'Transfert in' het aantal vermeld.

Vertrokken

Door de status van een stock transfert te wijzigen naar 'vertrokken', dan zal de stockplaats van waaruit men vertrekt aangepast worden.

Indien de vorige status 'voorstel' was, of bij creatie van de stock transfert wordt onmiddellijk deze status gekozen, dan zal de voorraad van de vertrekstockplaats onmiddellijk verminderd worden met het aantal.

Indien de vorige status 'gepland' was, dan zal de 'transfert uit' verminderd worden met het aantal van de transfert. De voorraad van deze stockplaats wordt verminderd met het aantal dat vertrekt.

Bovendien wordt het aantal van de artikelen dat vertrokken is, in de stockplaats 'transfertstock' verhoogd.

Zo kan men te allen tijde terugvinden welke artikelen nog in transfert staan.

 

Opgelet: indien 'tussenfiliaal' niet bestaat, dan zal de optie 'vertrokken' ook niet als keuze mogelijk zijn. Immers, in dat geval wordt een stocktransfert in één beweging en onmiddellijk uitgevoerd.  Zie daarvoor de parameters om te bepalen welke transfertstockplaats gebruikt wordt.

 

Afgewerkt

In dit geval wordt de transfert volledig uitgevoerd.

Als het om een nieuwe stocktransfert gaat, of de vorige status was 'voorstel', dan zal DBFACTw automatisch en onmiddellijk de vertrekstockplaats verminderen met de voorraad, en de doelstockplaats verhogen met het transfertaantal.

Als de stock transfert gepland was, dan zal niet alleen de respectievelijke vertrekstock en aankomstvoorraad aangepast worden, maar tevens zullen de 'transfert in' en 'transfert uit' aangepast worden. Immers, bij afwerking zijn deze waarden onmiddellijk leeg.

Indien de vorige status 'vertrokken' was, zal alléén de aankomstvoorraad verhoogd worden met het transfertaantal, en tevens de 'transfert in' naar de nieuwe locatie verminderd worden.

Geannuleerd

Deze optie is alleen mogelijk indien een stock transfert nog in 'voorstel' of op 'gepland' stond. In alle andere gevallen wordt de stock transfert uitgevoerd.

Als het om een voorstel ging, dan wordt er niets verder aangepast.

Bij het annuleren van een geplande stocktransfert, worden de 'tranfert in' en 'transfert uit' aangepast.

Bij het annuleren van een vertrokken stocktransfert, wordt deze keuze niet meer mogelijk. Immers, de goederen zijn vertrokken en worden verondersteld van aan te komen.

Vanzelfsprekend kan ook een afgewerkte stock transfert niet meer geannuleerd worden.

 

 

Magazijn transferten worden gebruikt om van het ene magazijn naar het andere transferten te genereren.

 

Voor goederenbewegingen binnen in een magazijn hebben we locatiebewegingen. Zie daarvoor de modules WMS Locatiebeheer en WMS Picking en Putaway.