Stock optimalisatiewerklijst

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Uitgebreid Aankoopbeheer >

Stock optimalisatiewerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U wenst uw aankoopproces op een eenvoudige manier te automatiseren. Daarvoor wenst u de zogenaamde 'zaagtandcurve' van het stockbeheer te benutten. Dit houdt in dat u (liefst op een eenvoudige manier) de minimum en nominale stock moet kunnen bepalen. Met de stockoptimalisatiewerklijst wordt dit op een doelmatige manier bekomen.

 

 

Deze werklijst kan op drie manieren gebruikt worden:

 

Manueel

Om heel snel van een reeks artikelen manueel de nieuwe minimum en nominale stock in te geven. Daarvoor heeft u een paar kolommen waarvan de kolomtitel met een # aangeduid is. U kunt rustig de gewenste waarden ingeven. De artikelen die u gewijzigd heeft staan netjes gemarkeerd, zodat, als u op 'opslaan' drukt, de informatie in de artikelen opgeslaan wordt. U ziet daardoor de ingevulde waarden in de kolom 'huidige min. stock' en 'huidige nom. stock' ingevuld

 

Protip

U beslist meestal om de minimum stock en de nominale stock te doen afhangen van de aantallen van een artikel verkocht gedurende een bepaalde periode. Om juist die informatie snel te kunnen zien, kunt u steeds op de kolom met hoofding 'artikel' met de rechtermuisklik de 'jaaromzet aantallen' te zien krijgen.

Maar er is nog een snellere manier: door te klikken met de rechtermuisknop op de knop 'opvragen', kunt u het gedrag van de <enter> knop in de lijst zelf gaan aanpassen. Als u dan in de lijst op enter drukt, dan krijgt u onmiddellijk de jaaromzet in aantallen te zien. Dit werkt echter niet in de kolom waar de nieuwe minimum en nominale stock ingevuld worden. Hetzelfde wordt ook bekomen met de dubbelklik op hetzelfde artikel.

 

Semi-automatisch

U heeft al heel wat verkoopshistoriek in DBFACTw en wenst daar gebruik van te maken om automatisch een minimum en nominale stock te  berekenen. U markeert de artikelen uit de lijst (of allemaal) waarvan u de minimum en nominale stock wenst te berekenen. DBFACTw controleert de 'gemiddelde' verkoop per maand, en u past daar factoren op toe om de minimum en nominale stock te berekenen. Dit kunt u te allen tijde opnieuw doen, zodat DBFACTw erg nuttig uw stockpeil kan bepalen. zie daarvoor extra uitleg over 'artikel stock globaal wijzigen', onder de knop 'wijzigen.

Volautomatisch

DBFACTw beschikt tenslotte over een zeer krachtige methode van berekenen, namelijk het automatische stockprofiel. Daarbij koppelt u aan een artikel zelf hoe u het artikel gaat bestellen, en als u het bestelt, voor welke hoeveelheid. Met de knop 'wijzigen' kunt u de juiste profielen instellen, en als u daarna op 'optimaliseren' klikt, zal DBFACTw voor de aangeduide artikelen - volgens de bijhorende profielen, de minimum en nominale stock automatisch aanpassen. Krachtiger dan dit kan ongetwijfeld niet.

 

Deze optimalisatiewerklijst bevindt zich in de menu van de orderboeken, omdat het een zeer handige voorbereiding vormt voor het geautomatiseerde gebruik van de uitgebreide orderboeken. Immers, indien u de minimum en nominale stock goed instelt, zult u zien dat uw aankoopproces in zeer grote mate geautomatiseerd werd.

 

Enkele knoppen worden ook wat meer in detail besproken.

 

Nieuw

Het is hier niet de bedoeling om een artikel bji te creëren, maar veeleer om bij gebruik van de volautomatische werkwijze, snel een stockprofiel bij te maken. Dit juist gemaakt profiel kan daarna ook toegewezen worden aan tal van artikelen.

Opvragen

Heel wat zaken kunnen hier direct opgevraagd worden. Klik op deze knop, en een menu verschijnt met tal van opvraagmogelijkheden, vooral naar het artikel toe.

Wijzigen

Gebruikt om globaal te wijzigen. Deze methode is nodig voor de semi-automatische en volautomatische werkwijze. Het schermpje om de gegevens te wijzigen wordt getoond.

Markeren

Normaal werklijstgedrag.

Zoeken

Mogelijkheid om een artikel uit de lijst te zoeken.

 

Protip

Indien u een artikel niet terugvindt, dan mag u het steeds zoeken. Indien het niet gevonden is, zal het artikel automatisch aan deze lijst toegevoegd worden. De cursor komt zelfs automatisch in de lijst te staan op het desbetreffende artikel.

 

Status

Aangezien de status heel handig werkt in het gebruik van DBFACTw, kan men (letterlijk) met een druk op de knop de status van een artikel wijzigen. Ofwel heeft u geen enkel artikel gemarkeerd, en wordt alleen het aangeduide artikel gewijzigd, ofwel heeft u één of meerdere artikelen gemarkeerd, en worden deze allemaal van status gewijzigd.

Opgelet: indien een status gewijzigd is, zal het artikel automatisch gedemarkeerd worden. De artikelen die niet van status gewijzigd konden worden, zullen gemarkeerd blijven.

Optimaliseren

Deze knop wordt gebruikt om de artikelen met een stockprofiel herin te vullen. De artikelen die een ingevuld stockprofiel hebben, worden aan de hand van dit stockprofiel herberekend. De nieuwe minimum en nominale stock waarde worden ingevuld in de daarvoor bedoelde kolommen, zodat deze manueel nog bijgestuurd kunnen worden, bijvoorbeeld om uitzonderlijke waarden bij te sturen. De aangepaste artikelen biljven gemarkeerd, en daardoor kunt u, met de knop 'opslaan' de nieuwe, voorgestelde waarden overbrengen naar de artikelfiche zelf.

Opslaan

Zolang de nieuwe waarden voor minimum en nominale stock in de kolommen 'nieuwe min. stock' en 'nieuwe nom. stock' ingevuld zijn, zullen zijn deze niet geregistreerd in de artikelfiche. Door op opslaan te klikken, wordt de informatie overgebracht naar de artikelfiche. De waarden worden daarna uitgeveegd in de aanpasbare kolommen (i.e. nieuwe minimum en nominale stock).

Sluiten

Standaard gedrag