Opvragen stockbeweging (hisartstocktrxwerklijst)

Navigation:  WMS >

Opvragen stockbeweging (hisartstocktrxwerklijst)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Iedere stockbeweging wordt gelanceerd adhv een transactie. Deze transactie wordt intern in DBFACTw uitgebreid bijgehouden.  Om informatie over de transactie terug te vinden is dit consultatieschermpje gemaakt: van één transactie vinden we alle detail terug

 

Transactie ID

Het interne nummer van de transactie

Type transactie

Aanduiding van waaruit deze transactie is ontstaan: manueel, uit factuur, kasverkoop, levering, stock transfert

Bij het document wordt de nummer van het document vermeld.

 

Bij een manuele correctie wordt expliciet

- de datum van de transactie

- de opmerking (uitleg, reden) van de correctie

- de naam van de gebruiker die de aanpassing heeft doorgevoerd

vermeld.

 

Artikel

In één transactie staat altijd hetzelfde artikel vermeld. De informatie hiervan is hieronder terug te vinden.

 

In de aparte lijst vinden we één of meerdere transacties terug:

 

Stockplaats

heeft deze transactie te maken met een bepaalde stockplaats

Lot (faze3)

aanduiding welke stock gebruikt wordt

Unit  (faze3)

Units weten welke stock rapporten er nodig zijn

Aantal

Het aantal dat voor de stockbeweging zorgt