Status van de servicerapporten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten >

Status van de servicerapporten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Onder File Beheer/Servicerapporten/Status servicerapporten kunnen we de verschillende statussen ingeven.

 

Een status bestaat altijd uit een hoofdstatus, een karakter van A tot Z en een substatus van 0 tem 9.

 

Aan de hand van de status kunnen we een herstelling of interventie beter opvolgen en kunnen we lijsten trekken die ons in staat stellen om bijvoorbeeld een overzicht te krijgen van alle herstellingen waarvoor we nog wachten op een akkoord van de klant op de gemaakte bestekken.

 

 

Het aanmaken van verschillende statussen is een persoonlijke zaak en hangt helemaal af van de mate waarin u het detail van een herstelling wil opvolgen.

Anderzijds is ook het type van service en de soort interventies bepalend voor de statussen die u wilt bijhouden.

 

In ons voorbeeld ziet u een status "Bestekken" waarbij we de normale flow van een bestek proberen weer te geven.

Door de statussen juist in te delen kunnen we op ieder moment zien hoe ver het staat met een status.

 

In Veranderen Variabelen kan u instellen dat een status verplicht is.

 

Voor de servicerapporten hebben we naast de operationele statussen ook nog de financiële status.

Deze tweevoudige status duidt aan of een servicerapport in uitvoering is of dat het gefactureerd is.

Door middel van het vergrootglas op het servicerapport kunnen we dan de factuur waarop het rapport is overgenomen in detail bekijken.