Statustest

Navigation:  Filebeheer > Statusbeheer >

Statustest

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via het statustest-scherm kan men een test van de layout van de status uitproberen, zonder in het eigenlijke document of object te moeten gaan.