Statusbeheer (Direct menu : 660)

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Module Klachten > Gebruik >

Statusbeheer (Direct menu : 660)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via het statusbeheer in direct-menu 660 kunnen diverse instellingen met betrekking tot de klachten(module) worden gemaakt:Bepaalde zaken kan u instellen via het statusbeheer. Zoals hier voor de klachten:

 

Klacht : Type

Klacht : Status

Klacht : Afdeling

Klacht : Groep

Klacht : Soort

 

Meer informatie omtrent deze werking kunt u terugvinden bij het Statusbeheer.