Statusbeheer

Navigation:  Filebeheer >

Statusbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u het dynamisch gedrag van DBFACTw voor veel zaken naar uw hand zetten. U bepaalt immers zelf voor vele objecten welke statussen u wenst te gebruiken. Deze statussen zorgen voor een dynamiek van een bepaald object. Het is niet de bedoeling hier in detail op in te gaan, maar de basisprincipes van deze statussen worden onder andere beschreven in: http://www.ferg.org/papers/jackson--a_system_development_method.pdf

 

Voor heel wat objecten in DBFACTW zijn dergelijke 'dynamische' statussen beschikbaar. Dit betekent dat u zelf als gebruiker dergeljike statussen kunt aanpassen.  Zo kunt u zelf statussen gaan toevoegen, waar gewenst.

 

In hetgeen volgt geven we een beetje uitleg over de velden die hier ingesteld zijn.

 

 

Waarde

Dit veld is heel belangrijk. De waarde zorgt voor de overgang

Omschrijving

De omschrijving in verschillende talen beschikbaar. Indien de andere omschrijvingen niet ingevuld worden, zorgt het systeem zelf automatisch voor de kopie van de oorspronkelijke omschrijving. Een omschrijving moet altijd ingevuld zijn.

Systeemstatus

Dit betekent dat DBFACTw deze statussen nodig heeft om  te kunnen werken. Dit komt heel zelden voor, maar systeemstatussen kunnen nagenoeg niet gewijzigd worden

Zichtbaar

Statussen die gebruikt zijn, kunnen onmogelijk verwijderd worden. De omschrijving veranderen is natuurlijk één ding, maar vooral, als zichtbaar uitgevinkt is, komt het niet meer voor in de standaard lijst

Geblokkeerd

Indien bepaalde overgangen niet meer toegelaten zijn in een dossier, kan men dit blokkeren

Standaard

De default status die bij creatie van het betreffende object van toepassing zij

Overgang

Dit is een belangrijk item. Hier kan men bepalen naar welke andere waarde de overstap van deze waarde gezet kan worden. Zo kan men bepalen voor een status dat de stap 'in behandeling door ... ' normaal moet opgevolgd worden door 'afgewerkt (90) of geannuleerd (91)'. In dat geval zal men hier de inhoud geven van  

Overgang mogelijk naar   90,91    (waarden worden door een komma gescheiden).

Dit is via dit scherm nog niet instelbaar per gebruikersgroep.

 

Klungelalarm

Ga niet zomaar aan deze statussen sleutelen. U kunt tot zeer verrassende (en onaangename) resultaten komen indien u zonder kennis van zaken statussen gaat wijzigen.