Status service

Navigation:  Filebeheer > Service bestanden >

Status service

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een servicerapport krijgt een status. Deze kunt u wijzigen met deze functie. Wees voorzichtig in het wijzigen van de statussen, want de servicerapporten zelf zullen niét aangepast worden indien het gedrag van die status aangepast wordt.