Starten met DBFACT

Navigation:  »No topics above this level«

Starten met DBFACT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe we met DBFACT van start gaan.

 

Er wordt bekeken:

 

1.Hoe DBFACT opgestart wordt

2.De basisprincipes van het gebruik van DBFACT

3.Wat een grid is en hoe dit gebruikt wordt

4.Hoe men als gebruiker aanlogt in DBFACT

5.Wat werklijsten zijn en hoe ze gebruikt worden.