Analytische balans selectie

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Analytische Boekhouding > Analytische balans werklijst >

Analytische balans selectie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Enerzijds kan men hier als werklijst de keuze van de kolommen bepalen. Ook hoe de gegevens gegroepeerd worden, wordt hierbij ingesteld. Deze gegevens worden daarna tevens gebruikt voor het groeperen in de lijst, maar tevens voor de groepering in de afdruk.

 

Daarnaast kan men ook de proef en saldibalansen beperken tot slechts een gedeelte van de analytische rekeningen of zelfs grootboekrekeningen. Ook verrichtingen die gekoppeld zijn aan één bepaalde relatie (kan dus zowel klant of leverancier zijn), of zelfs gekoppeld aan één bepaald project (eigenlijk interpreteerbaar in deze situatie als een ‘kostendrager’).

 

 

Klungelalarm

Deze lijsten zijn 'balansen', dus over het algemeen zijn dit samentellingen van groepen informatie. Voor een gedetailleerd overzicht van verrichtingen, moeten we verwijzen naar de historiek van analytische mutaties, waar meer een historieklayout wordt gehanteerd. Via het werklijst concept kan men daar echter ook snel en efficiënt totalen berekenen, selecteren, en al dan niet groeperen.

 

 

 

 

 

De verschillende types kolommen:

 

Maandsaldo

Deze geven in een aantal kolommen (13) het totaal van 12 maanden weer, alsook per maand het totaal. Men kiest daarom steeds voor 12 mekaar opvolgende maanden.

 

Klungelalarm

Voor gebruikers met een verlengd boekjaar (meer dan 12 maanden), kan men dan een afwijkende datum ingeven, zodat de andere maandtotalen eveneens zichtbaar zijn.

 

 

Cumulatieve balans

Van een volledig boekjaar, of van een periode over een aantal maanden kan men de debettotalen, credittotalen en saldo’s berekenen. Bovendien kan men deze getallen vergelijken met een vergelijkingsperiode, bv. een zelfde termijn van het jaar ervoor, of de periode die er voor ligt. Deze lijst laat toe over een langere periode dan 12 maanden de totalen te berekenen.

 

 

Kwartaal balans

Er wordt per kwartaal het debet of credit-saldo weergegeven, alsook hetzelfde voor het jaar ervoor. Op deze manier kan men de kwartalen over een uitgebreidere periode vergelijken.