Standaard kortingsfichewerklijst

Navigation:  Filebeheer > Artikel bestanden >

Standaard kortingsfichewerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien je werkt met de standaard kortingsfiche kan je dit veel werk besparen. Het idee hierachter is dat u uw klantenbestand gaat indelen in verschillende soorten. Een mooi voorbeeld hiervan kunnen we terugvinden in de elektro-sector.

 

 

Voorbeeld

 

In deze sector hebben we immers te maken (ongetwijfeld ook nog in andere sectoren) met een héél verscheiden clienteel.

Soorten kunnen zijn architecten, installateurs, sanitair,..., maar ook grote-omzet installateurs, kleine-omzet installateurs.

Het is bijgevolg logisch dat deze zogenaamde grote-omzet installateurs een grotere korting krijgen op bepaalde artikelen, groepen of sooren of een combinatie van allen.

Zo kan ik me perfect inbeelden dat een loodgieter een grotere korting moet krijgen op de groep "KRANEN" dan de elektriciën, mààr dat de elektricien een hogere korting moet krijgen op de groep "KABELS" vermits deze hier waarschijnlijk meer omzet zal in halen en meer geneigd zal zijn juist in deze groep zijn prijzen meer te controleren tegenover de concurrentie.

 

Laat ons beginnen met het begin en eerst een kortingsgroep aanmaken via ons File Beheer of zoals we gewoon zijn via direct-menu 524. We komen dan in volgend scherm...

 

 

Eerst en vooral dient u een omschrijving te geven aan je kortinggroep, in mijn specifieke geval heb ik een groep kleine installateurs gemaakt, die een standaard korting hebben van 15%.

Het volstaat nu om in het veld Groep/Soort/Artikel deze in te geven met daarnaast de gewenste korting. Na deze standaard kortingsgroep aangemaakt te hebben volstaat het om uw relaties die tot deze groep dienen te behoren aan te passen en vanaf dat moment zal deze kortingsgroep worden toegepast.

 

Het toevoegen van de kortingsgroep aan de relatie kan via het tabblad Korting, zie hieronder...

 

 

Als we daarna de test doen op bijvoorbeeld een factuur dan zien we...

 

 

dat de correcte prijzen worden toegepast!

Nu rest u nog enkel de aanmaak van al je verschillende kortingsgroepen en de toevoeging aan je relaties.

 

Protip

Het toevoegen van je verschillende kortingsgroepen aan je relaties kan je heel snel doen via de relatiewerklijst via direct-menu 701. Meer informatie over onze werklijsten kan je hier terugvinden.