Standaard Grid

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het werken met grids >

Standaard Grid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In verschillende onderdelen van het pakket werken we met grids. Bij het opvragen van artikelgegevens, het opzoeken van een relatie, het aanmaken van een factuur of het vastleggen van een afspraak met een klant.

 

Laten we de grid in detail bekijken:

 

 

Bovenaan ziet u de benamingen van de verschillende kolommen.

U kunt deze kolommen verslepen, t.t.z. van plaats veranderen zodat u bijvoorbeeld als magazijnier altijd zicht heeft op de stock en de stockplaatsen bij het opvragen van een artikel.

 

Klik op de hoofding van de kolom en, terwijl u de toets ingedrukt houdt, verplaats de hoofding naar links of naar rechts.

 

U kunt de kolommen veranderen in grootte door de randen van de kolommen te verschuiven. Het overgrote deel van de frames en schermen kan u trouwens veranderen in grootte en positie door bijvoorbeeld onder aan het frame te "trekken" of in de rechterbenedenhoek het frame te 'sizen'.

 

De posities en de veranderingen die u hebt aangebracht in de verschillende schermen worden automatisch opgeslagen in uw profiel, t.t.z. onder de naam waarin u bent ingelogd. U hebt de mogelijkheid de 'fabrieksinstellingen' terug te zetten door in het menu Gebruikers de optie schermposities vrijgeven aan te klikken.

 

In de grid zelf kan u geen wijzigingen aanbrengen, u dient steeds de lijn te selecteren door er op te klikken met de muisaanwijzer of via de pijltjes de gele balk te verplaatsen. Het selecteren zelf gebeurt dan met de entertoets of via het aanklikken van een button die invloed heeft op de geselecteerde lijn. In ons bovenstaand voorbeeld zou u dus de fiche van dit artikel kunnen openen door op Beheer te klikken.

 

We bewegen in een grid met onze cursor door de TAB en shift-TAB te gebruiken.

In een vakje of een cel van een grid bewegen we met de pijltjestoetsen.

Willen we een grid verlaten en naar een ander onderdeel van ons scherm springen, dan gebruiken we CTRL-TAB of Ctrl-Shift-TAB om terug te keren. U kunt uiteraard ook naar de muis grijpen en een kolom of ander veld aanduiden.