Staffels

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche > Prijzen >

Staffels

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hoeveelheidsprijzen worden heel veel gebruikt in DBFACTw.

Staffelprijzen zijn prijzen die u toekent aan klanten die in grotere hoeveelheden aankopen (groter dan 1).

 

Zo kunt u bijvoorbeeld zeggen indien klant A 20 stuks aankoopt krijgt hij 10% korting en bij 50 stuks krijgt hij 20% korting.

U dient vooraleer te werken met staffelprijzen ook de instellingen in onze veranderen variabelen eens te overlopen.

 

Laat ons even een concreet voorbeeld samen uitwerken.

 

 

Als u nu drukt op de button Staffelprijzen komt u in het volgende scherm terecht.

 

 

In dit scherm kunt u zien dat er nog géén staffeltype is geselecteerd voor dit artikel. Eerst alvorens we een staffeltype kunnen selecteren dienen we een staffeltype aan te maken in ons filebeheer. Meer informatie kunt u hier terugvinden. Nadat deze instellingen zijn gedaan kunnen we door hier op de button Nieuw te klikken een gepredefinieerde type staffel koppelen. We proberen dit even.

 

 

Vooreerst dienen we het juiste type staffel te koppelen. Ik heb eerst een type staffel aangemaakt genaamd inbouwspots. Ik selecteer dit type als te gebruiken type voor dit artikel en daarna is de volgende stap het toekennen van de prijzen. Wenst u te werken met kortingen dan kunt u de laatste 2 kolommen invullen, nml. korting% & Extra korting%.

 

Via helpkey 947028 in onze Veranderen Variabelen kan u instellen dat de ingave in de kolom korting% altijd in procent moet zijn. Staat deze parameter uit, dan vindt de verrekening plaats in bedrag in plaats van in procent.

 

Laat ons nu even kijken wat er gebeurt indien we een factuur maken waarin dit artikel wordt verkocht. Na ingave van het aantal van ons 'staffel-artikel' wordt er een scherm weergegeven (omcirkelt in afbeelding hieronder) met de vermelding van de toegekende staffels.

 

 

Wat hier opvalt is dat het systeem voorstelt welke staffel er standaard moet worden gebruikt. Wenst u hiervan af te wijken dan kan dit uiteraard.

Indien we akkoord gaan met wat DBFACTw als te gebruiken staffel voorstelt kan kunnen we dit bevestigen door op de ENTER toets te drukken. Na bevestiging komen we in onderstaand scherm terecht.

 

 

Bij een ingave van een hoeveelheid tussen 11 & 20, in dit geval 12 stuks, dient er immers een korting toegepast te worden van 1%.