Spicers

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Spicers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij Spicers is het mogelijk

 

1. online informatie op te vragen voor producten.

2. Online bestellingen doorsturen via XML

3. Inlezen van leveringen in recepties en misschien in een later stadia ook aankoopfacturen.

4. Autoupdater.

 

Consulteer zeker ons KB artikel dat u hier kan terugvinden omtrent nog andere aanbieders en hun mogelijkheden.

 

Opmerking omtrent levering in bestel-XML's:

Als er een leveringsadres gekozen is en het Klantnummer voor leveringsadres is niet leeg, dan wordt dat nummer meegegeven als Customercode