soorten servicerapporten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Servicerapporten > Instellingen van servicerapporten >

soorten servicerapporten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het is belangrijk dat u bij de Soort Servicerapporten heel goed de verschillende parameters overloopt omdat aan de hand van de soort er een groot aantal parameters standaard worden aangepast in het servicerapport.