Snelcreatie

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Helpdeskmodule > Helpdeskcase-scherm >

Snelcreatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In bepaalde gevallen, vooral wanneer gewerkt wordt met een algemene receptie die niet direct terzake kundig is, kan voor de receptiemedewerker worden gekozen voor het werken via het snelcreatie scherm. De instelling hiervoor wordt gedaan per gebruiker via direct-menu 791 op het tabblad Helpdesk.

 

We gaan het snelcreatie scherm even bekijken.

 

 

Het scherm biedt u een verkorte versie van het standaard creatiescherm waarin uitsluitend de minimaal vereiste informatie kan worden ingegeven.

Als behandelaar kan de uiteindelijke expert of afdeling worden ingegeven die dan direct via een emailnotificatie op de hoogte zal worden gesteld van de toewijzing.

 

Mocht het toch wenselijk zijn over te schakelen naar het standaard creatiescherm, dan kunt u drukken op de button <Standaard creatiescherm) waarna de ingevoerde gegevens zullen worden overgenomen en verder kunnen worden aangevuld.